tentoonstelling

Locatie: Van Abbemuseum: Bibliotheek

Mladen Stilinović

They spoke to me to you

Kunstenaar: Mladen Stilinović

In de bibliotheek worden zeventig kunstenaarsboeken van de Kroatische kunstenaar Mladen Stilinović (Belgrado 1947) gepresenteerd. Tegen de regels van het exposeren van waardevolle kunstenaarsboeken in – die liggen meestal in gesloten vitrines - worden de boeken van Stilinović op de leestafel getoond.

Stilinović zet daarmee de toon. De essentie van een kunstwerk ligt voor hem in de relaties tussen de onderwerpen die worden aangekaart en de beschikbaarheid ervan voor het publiek.
De titel van de tentoonstelling is ontleend aan de eerste publicatie van zijn hand die in een oplage van 12 stuks werd vervaardigd. They Spoke to Me to You uit 1973is een mooi voorbeeld voor de wijze waarop de kunstenaar de wisselwerking tussen het visuele en het verbale zichtbaar maakt. Iedere pagina heeft een volledig andere stijl. Deze stijl is passend voor het gevonden gebruiksvoorwerp dat de aanleiding gaf voor de boodschap die op die pagina werd geformuleerd.

Stilinović maakt zijn boeken veelal met de hand en gebruikt daarbij de neutrale en sobere vorm van het monochrome witte vel A4-papier beschreven met teksten en tekeningen in potlood. Maar hij hanteert ook combinaties van collages en met de hand geschreven teksten in - overwegend - rood en zwart krijt. Veel van zijn boeken zijn losse vellen, die weliswaar een linguistische sequentie in zich hebben, maar door eenvoudige nietjes bij elkaar worden gehouden. Elk blad heeft een eigen impact, maar het geheel biedt de lezer meer dan de som der delen.
 
Ofschoon de vormgeving en het onderliggende concept van zijn kunstenaarsboeken dicht bij de eenvoudige expressievorm van het conceptuele kunstenaarboek ligt, ziet hij zichzelf liever niet geplaatst in die categorie. Toch zijn er duidelijke parallellen. Ook Stilinović speelt zoals de conceptuele kunstenaars met de relatie tussen taal en beeld. Ook hij wil zijn kunst toegankelijk en betaalbaar maken voor een groot publiek. Boeken bieden volgens hem deze mogelijkheid omdat ze eenvoudig te verspreiden zijn, in eigen beheer te produceren en in hun boodschap op een kernachtige wijze maatschappelijke opvattingen kunnen ventileren.
Daarnaast bieden ze hem de mogelijkheid om buiten het reguliere kunstcircuit te opereren waardoor hij zich volledig kan concentreren op de boodschap in zijn werk en het moment en de wijze van openbaarmaking ervan zelf kan bepalen. Stilinović reageert met zijn oeuvre vanuit maatschappelijke opvattingen op de samenleving waarin hij verkeert: het hedendaagse Kroatië.

Om een beeld te schetsen van de verwantschap die de publicaties van Stilinović hebben met het - overwegend Westerse - kunstenaarsboek uit de jaren 60 en 70 worden in deze presentatie zijn boeken getoond in combinatie met conceptuele kunstenaarsboeken van onder andere kunstenaars als Stanley Brouwn, Seth Siegelaub en de projecten die Lucy Lippard uitvoerde in 1969 in Vancouver. Deze conceptuele kunstenaars tonen het gebruik van taal en kunst op een analytische wijze. Zij brengen de taal terug tot de essentie van het 'statement', maar uiterlijk heeft het resultaat vele kenmerken van de kunstenaarsboeken van Stilinović. Meer verwantschap bestaat er tussen de kunstenaar en de uitingen uit de Fluxus-periode. Zij hanteren taal op een maatschappeijk geëngageerde manier die soms gepaard gaat met veel verbale humor. In de tentoonstelling zijn daarvan voorbeelden opgenomen van kunstenaars als Timm Ulrichs, La Monte Young en Wolf Vostell, maar ook van de zeer zeldzame uitgaven van het International Artists Cooperation IAC (het Van Abbmuseum bezit als enige museum in Nederland de volledige reeks!) en exemplaren van het Fluxus tijdschrift Ovud. De neo-conceptuele kunst hanteert een combinatie van beiden en voegt daaraan een melancholisch getint cynisme toe. De publicaties van Pavel Büchler staan hiervoor garant.

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
Nederland
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl


Disclaimer & Colofon

Openingstijden: di t/m zo van 11:00 tot 17:00 uur
Iedere eerste donderdagavond van de maand tot 21:00 uur geopend.
Vanaf 17:00 uur is het museum dan gratis te bezoeken.

 

 

Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door: