Plug In #30. Foto Peter Cox
Plug In #30. Foto Peter Cox

tentoonstelling

Locatie: Van Abbemuseum

Notes from the Future of Art

Plug In #30

Kunstenaars: Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Jerry Ludwinski

Conservator: Magdalena Ziόlkowska

In 1966 schreef de Poolse kunsthistoricus, curator en criticus Jerzy Ludwiński (1930-2000) een hartstochtelijk betoog, Museum voor Hedendaagse Kunst geheten. Het betrof een voorstel voor de oprichting van een museum in de industriestad Wocław.

Ludwiński onderbouwde zijn voorstel voor het museum, dat nauw verbonden zou zijn met de actualiteit van alledag en een laboratoriumfunctie zou krijgen, met talloze visionaire argumenten. In de jaren zestig telde Polen geen enkel museum dat zich uitsluitend met hedendaagse kunst bezighield. Ludwiński pleitte voor de vestiging ervan in het westelijk gelegen stadje, waar een organische link tussen wetenschap, industrie en kunst vanzelfsprekend zou kunnen worden. Het museum kwam er nooit. Ludwiński’s betoog heeft echter in feite niets aan waarde verloren. Het kent raakvlakken met de nieuwe functie die musea op andere plekken in de wereld indertijd voor zichzelf zagen weggelegd. De vragen die de tekst oproept over de mogelijkheden en beperkingen van een modern museum zijn ook nu nog even actueel als toen. Elk zichzelf serieus nemend museum blijft zijn eigen koers bevragen.

Curator Magdalena Ziόlkowska brengt in Plug In #30 Notes from the Future of Art de droom van Ludwiński samen met de artistieke ambities en activiteiten die Jean Leering, voormalig directeur van het Van Abbemuseum, in 1966 liet zien. De letterlijke tekst van Ludwiński op de ene muur van de zaal en het avant-gardistische werk op de ertegenover liggende wand, door Leering rond 1965 voor het Eindhovense museum aangekocht, spiegelen elkaar. Onder meer een Concetto Spaziale van Lucio Fontana, een Rotoreliëf van Marcel Duchamp en de Packed Arm Chair van Christo, laten zien welke ideeën midden jaren zestig met hedendaagse kunst verbonden waren. De potentie van het niet-gerealiseerde museum wordt zo, veertig jaar later, tijdelijk ten dele bewaarheid door het enige Nederlandse museum dat zich in die tijd uitsluitend richtte op moderne en hedendaagse kunst. Tegelijkertijd kan tegen de achtergrond van Ludwiński’s vurige woorden de invulling die Jean Leering aan zijn missie gaf met terugwerkende kracht opnieuw geëvalueerd worden. Of het museum in Wocław op het Van Abbemuseum zou hebben geleken blijft natuurlijk de vraag. Dat Polen en Nederland elkaar ook midden jaren zestig al wat te bieden hadden wordt wel duidelijk in de horizontale vitrinekasten in het midden van de zaal. Deze tonen documenten, krantenknipsels en correspondentie, waaruit duidelijk wordt dat het verlangen om het Nieuwe Museum een plek van groot engagement te laten zijn een internationale passie betrof.

Bij Plug In #30 Notes from the Future of Art is een gelijknamige publicatie te verkrijgen met geselecteerde teksten van Jerzy Ludwiński, die zijn bijeengebracht door Magdalena Ziόlkowska.

Mede mogelijk gemaakt door

Mondriaan Stichting Mondriaan Stichting

Notes from the Future of Art - Plug In #30 is onderdeel van: Plug In

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
Nederland
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl


Disclaimer & Colofon

Openingstijden: di t/m zo van 11:00 tot 17:00 uur
Iedere eerste donderdagavond van de maand tot 21:00 uur geopend.
Vanaf 17:00 uur is het museum dan gratis te bezoeken.

 

 

Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door: