collectie

Beschrijving

Het werk 'Models' van de uit Zuid-Afrika afkomstige kunstenaar Marlene Dumas bestaat uit honderd tekeningen van vrouwenhoofden die in vier rijen boven elkaar aan de muur hangen. Ze zijn gemaakt met gewassen inkt. Hier en daar zijn de ogen met pastelkrijt ingekleurd. In sommige tekeningen zijn vrouwenportretten van kunstenaars uit het verleden te herkennen zoals van o.a. Rembrandt, Vermeer en Cranach. Andere zijn gemaakt naar foto's van bekende personen waaronder Anita Ekberg, Paloma Picasso, Yoko Ono en Brigitte Bardot; weer andere naar afbeeldingen van fotomodellen. Er is één uitzondering tussen de vrouwenhoofden: de kop van een slang.

Marlene Dumas geeft in 'Models' vrouwen uit verschillende tijden en van verschillende rassen weer. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal al eens model geweest zijn voordat Dumas ze afbeeldt. Zij maakt haar modellen naar reproducties. Het woord 'model' heeft verschillende betekenissen. Het is het uitgangspunt waarnaar een kunstenaar werkt. Maar het is ook een ideaalbeeld. In 'Models' vallen deze betekenissen samen. In de oorspronkelijke portretten voldoet de weergave van de persoon aan het schoonheidsideaal van de maker. Dit ideaal is in sterke mate bepaald door de tijd en cultuur waarin men leeft. Bij Dumas gaat het niet om de afgebeelde personen als individu, maar om het beeld dat er door de tijd van vrouwen gegeven is. Met de slangenkop verwijst Dumas naar de vrouw als symbool voor verleiding. De ingekleurde ogen geven de portretten iets duivels. Ook dit verwijst naar het thema verleiding. Dumas' tekeningen zijn niet mooi in de zin van verfijnd, bedoeld om te behagen. In dit opzicht staat haar wijze van afbeelden haaks op haar onderwerp en haar thematiek. Ze is niet geïnteresseerd in uiterlijke, oppervlakkige schoonheid. Het gaat haar om de betekenis van een beeld.

Tijdens haar studietijd in Zuid-Afrika heeft Marlene Dumas grote moeite met modeltekenen omdat daar alleen aandacht wordt besteed aan de uiterlijke vorm. Wanneer zij nu personen schildert of tekent, werkt ze niet naar levende modellen, maar naar foto's. Daarbij gaat het niet om de persoonlijkheid van de geportretteerde, maar om algemeen menselijke gevoelens als angst, heimwee, kwetsbaarheid, erotiek, schuld en onschuld.

Queer perspectief

What is a “model” of womanhood: what are the characteristics that render all these women? Is the individuality of every woman lost in this collection of “models” or is something more essential emerging from such a grouping?
How to look at something already looked at? How to make sense of this plurality? The key might be in the eyes of the only non-human model of the collection…
Tags: cisgender, essentialism, femme, gaze, gender vs sex

Bevat deze pagina onjuiste informatie of taalgebruik waarvan je denkt dat deze zou moeten worden verbeterd of veranderd? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage