tentoonstellingen

Hommage aan oud-directeur Jean Leering

  • Van: 14-11-2004 tot: 16-05-2005

Directeuren VAM - Curator: Diana Franssen (curator en hoofd onderzoek). - Locatie: NB-plein

In memoriam Jean Leering: IJsselstein 11-03-1934 - Amsterdam 04-04-2005. Na zijn studie Bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, startte Leering in april 1964 zijn werkzaamheden als nieuwe directeur, ter opvolging van Edy de Wilde. Hij heeft deze functie bekleed tot 1 december 1973, tijdens welke periode hij grote solotentoonstellingen heeft gemaakt van onder anderen Robert Indiana, Christo, Robert Morris, Donald Judd, Keith Sonnier, Andy Warhol en Bruce Nauman, naast presentaties van Duitse actuele kunstenaars als Bernd en Hilla Becher, Joseph Beuys en Franz Erhard Walther. Jean Leering organiseerde ook belangrijke historische overzichtstentoonstellingen van kunstenaars als Marcel Duchamp, El Lissitzky, László Moholy-Nagy en Theo van Doesburg. De actualisering van de historie kwam eveneens tot uitdrukking in zijn aankoopbeleid. Naast zijn concentratie op de contemporaine kunst en een aankoopbeleid, gericht op de jaren twintig en dertig (en dan met name het constructivisme) was een hoogtepunt van Leerings acquisitiebeleid ongetwijfeld de aankoop van een groot aantal werken van El Lissitzky in 1968. De Nederlandse kunst werd daarbij niet veronachtzaamd door onder meer aankopen van Jan Schoonhoven, JCJ Vanderheyden, Ger van Elk en Jan Dibbets. Tijdens Leerings directoraat werd ruime aandacht besteed aan architectuur met tentoonstellingen als Bouwen '20-'40. Met tentoonstellingen als De Straat.Vorm van Samenleven (1972) en People's Park (1970) stond het stimuleren van de publieke bewustwording en deelname aan cultureel-maatschappelijke processen voorop. Jean Leering nam ontslag per 1 december 1973 waarna hij zijn werkzaamheden startte als directeur van het Amsterdamse Tropenmuseum, een functie die hij in 1976 verruilde voor werkzaamheden voor het Ministerie van WVC. Van 1976 tot eind 1999 was Jean Leering hoogleraar in de tijdelijke leeropdracht kunstgeschiedenis aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Met recht kan worden gesteld dat zijn directoraat niet alleen stond voor een innovatief tentoonstellingsbeleid; met zijn oog voor kwaliteit heeft Jean Leering, soms in een zeer vroeg stadium, essentiële werken voor de collectie van het Van Abbemuseum aangekocht. "De uiteindelijke beslissing om tot aankoop over te gaan wordt niet bepaald door de reacties van het publiek maar door de kwaliteit van het werk", aldus Jean Leering

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage