tentoonstellingen

Ger van Elk : De Cadillac en de non = The Cadillac and the Nun

  • Van: 13-11-99 tot: 09-01-00

Solotentoonstelling - Opmerkingen: Locatie : Vonderweg - Met documentatie

In de tweede tentoonstelling die het Van Abbemuseum dit najaar aan het werk van Ger van Elk wijdt, worden werken getoond die voor veel mensen onbekend zullen zijn. Het gaat om een aantal korte films en diawerken die tussen 1969 en 1972 zijn ontstaan en die daarna vrijwel nooit meer getoond zijn. Op een enkel werk na is dit deel van het oeuvre van de kunstenaar ook niet in openbare verzamelingen te vinden. Het Van Abbemuseum wil deze werken onder de aandacht van het publiek brengen, niet alleen omdat ze relatief onbekend zijn, maar vooral omdat het gaat om een intrigerend, boeiend en geestig aspect van het werk van Van Elk. Bovendien hebben deze werken op dit moment een bijzondere betekenis omdat ze overeenkomsten vertonen met het werk van een jongere generatie kunstenaars die het Van Abbemuseum de laatste jaren heeft getoond, zoals Aernout Mik, Marijke van Warmerdam en Jeroen Eisinga. Mede daardoor lijkt het Van Abbemuseum de plek bij uitstek om deze werken aan de vergetelheid te ontrukken. In het oeuvre van Van Elk nemen de dia- en filmwerken een uitzonderlijke positie in. Ron Kaal omschrijft deze in zijn beschouwing in de begeleidende catalogus als volgt: "Even abrupt als hij ermee begonnen is, is hij ermee gestopt. Op het eerste gezicht is er niets dat het verbindt met het latere werk waarmee Van Elk beroemd is geworden. Het zijn kleine acties, vaak een beetje onhandig gefilmd, soms vast op statief, dan weer met een enkele beweging. Het medium is minder belangrijk dan de gebeurtenis; de camera is alleen maar getuige. Bij nader inzien is de rode draad die dit werk met de rest van zijn oeuvre verbindt de opstelling van de kunstenaar. Voor hem is niets vanzelfsprekend en hij staat vol verwondering stil bij fenomenen waar anderen keer op keer aan voorbijgaan." Natuurlijk kwam dit werk niet zomaar uit de lucht vallen. In de jaren zestig en zeventig, toen Van Elk met tussenposen in Los Angeles woonde, werkten daar veel kunstenaars met fotografie en film, zoals John Baldessari, Allen Ruppersberg en William Wegman. Er heerste een kunstklimaat waarin een grillige natuur als de zijne goed kon gedijen. Ook de Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader, met wie Ger van Elk bevriend was, werkte in die tijd in Los Angeles. De titel van de tentoonstelling wordt ook in de catalogus verklaard: "In interviews brengt Ger van Elk vaak een ervaring ter sprake, een waarneming gekoppeld aan een inzicht, die van cruciaal belang is geweest voor zijn kunstenaarschap. Het gebeurde in de tijd dat hij pas in Los Angeles woonde, begin jaren zestig. 'In Hollywood,' zegt hij, 'zag ik rooms-katholieke nonnen in een gele Cadillac rondrijden' (...) Amerika betekende voor Van Elk en confrontatie met zichzelf. Alles wat in zijn Hollandse ogen vaststaand en vanzelfsprekend was, werd op losse schroeven gezet. (...) De nonnen in de Cadillac hadden hem duidelijk gemaakt dat het spirituele niet wezensvreemd is aan het materiële; ook het banale kan drager zijn van het verhevene."

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage