queering

Queering the Collection

Het Van Abbemuseum streeft er op verschillende manieren naar om steeds inclusiever te worden. Queering kan worden gezien als één van deze methodes. Vaak wordt aangenomen dat queering alleen onderwerpen rondom LHBT-kwesties bespreekt en homoseksualiteit in de kunst onderzoekt. Hoewel dat een belangrijke pijler is van de methode, gaat queering nog een stap verder. Vooral het tegendraadse, het onverwachte en het fluïde in identiteit, seksualiteit en politiek staan in het proces centraal. Queering ziet seksualiteit als iets vloeibaars, en verwerpt daarbij de algemene categorieën en standaarden. Met Queering the Collection draagt het Van Abbemuseum bij aan de zichtbaarheid van LHBT-erfgoed in de kunst en worden handvatten gegeven om kennis te vergaren en hiermee te experimenteren.

Queer art (collectie)

Onlangs ontving het Van Abbemuseum van de Eindhovense verzamelaar Maurice van Valen een schenking van twee videowerken van de Berlijnse kunstenaars Pauline Boudry en Renate Lorenz. De video-installaties Normal Work en Toxic kunnen queer art worden genoemd omdat er in het werk ruimte gegeven wordt aan de geschiedenis van fotografie en haar relatie met seksuele identiteit en intimiteit. Hiermee bekritiseren Boudry/Lorenz de opvatting dat identiteit een statische entiteit is die grenzen oplegt aan anderen.

QUEER GLOSSARY

In 2015 publiceerde het Van Abbemuseum zijn eerste Queer Glossary om zich te mengen in discussies over queerness. Sociologe Alice Venir ontwikkelde in samenwerking met het museum vanuit een persoonlijk perspectief een informatieve woordenlijst. De glossary is een overzicht van de terminologie omtrent queer-issues.

QWEARING THE COLLECTION

In juli 2016 werd Qwearing the Collection geopend. Dit is de vijfde en laatste tool die is toegevoegd aan de toolshop op de begane grond van het Van Abbemuseum. De ontwerper van deze tool is Olle Lundin. Hij is cum laude afgestudeerd van de Design Academy Eindhoven in de richting Man and Communication.

De Qwearing tool laat zien hoe een queer perspectief de ervaringen binnen een museum en de kunsttentoonstellingen kan veranderen. Als bezoeker kijk je als het ware met een queer bril naar de werken en naar cultuur. In dit geval is kleding het instrument waarmee je een nieuwe blik werpt op de collectie.

De collectie Qwearing bestaat uit twee hoofdelementen: informatie over de kunstcollectie is aangebracht op vijf kledingstukken. Op sjaals staan daarnaast de termen uitgelegd die in de informatie op de kledingstukken worden gebruikt. De bezoekers lezen informatie van hun ‘eigen’ kledingstuk en van andere bezoekers die ook deze tool gebruiken. Zo word je uitgenodigd om vanuit een ander vertrekpunt naar de kunst te kijken. 

Activiteiten

In het Van Abbemuseum worden diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij Queering the Collection
Dinsdag 17 mei 2016 vond de lezing LHBT-emancipatie. De paradox van de homofobie plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie. Onderzoeker Luc Brants van het COC vertelde hierin over de samenhang tussen de bloei van de Eindhovense homo- en lesbische beweging, en de toenemende agressie tegen homoseksuelen in de jaren 80. Hij gaf een treffend beeld van hoe het antihomoseksueel geweld juist bijdroeg aan de bevrijding van homoseksuelen in Eindhoven. 

In november 2015 vond een QueerKino plaats, waarin de opkomst van performancekunst en film vanaf de jaren 60 tot aan de vroege jaren 80 werd besproken. In het panel zaten moderator Olle Lundin, curator Diana Franssen, sociologe Alice Venir en interieurarchitect Gabriel Ann Maher; zij voorzagen de getoonde films met een nieuwe betekenislaag en relateerden deze met humor, seksuele expressie, de mannelijke blik en sociaal constructivisme.  
In maart 2016 gaf assistent professor in Film & Literatuur Studies Eliza Steinbock een lezing over The Navigating Portraiture. Aan de hand van verschillende trans-portretten door hedendaagse kunstenaars keek ze naar de machtsposities die ten grondslag liggen aan een portret. Hoe moet je door portretten navigeren zonder gender termen te gebruiken? En hoe kunnen de esthetische waarden van trans-portrettechnieken verlevendigen?  

Facilitair - Gender-neutrale toiletten

Bij het gebruik van toiletten wordt de beperkende indeling van slechts twee genderidentiteiten - man en vrouw - nijpend zichtbaar. Mensen met een minder eenduidige identiteit voelen zich gekwetst, worden in hokje geduwd en krijgen van anderen te horen welk toilet voor hen is welke niet. Deze vervelende confrontaties wil het Van Abbe vermijden door vanaf begin juli 2016 gender-neutrale toiletten te hanteren en inclusiviteit zo ook terug laten komen op het toilet. Net zoals bij de meeste mensen thuis mogen de wc’s door mensen van alle genders worden gebruikt, zonder iemand uit te sluiten.

Samenwerkingsverband

Queering the Collection is een samenwerkingsverband met ILHIA, de Reinwardt Academie in Amsterdam en het Amsterdam Museum om het LHBT-erfgoed in publieke collecties zichtbaarder te maken. We nodigen je uit om in de Facebookgroep Queering het Van Abbe met ons en anderen over dit onderwerp te discussiëren.

Queering the Collection wordt ondersteund door The Art of Impact en Stichting PANN.

Queer art (tijdelijke programmering)

Van 2 juli tot en met 25 september 2016 was de presentatie Archivo Queer? Sloop het systeem (Madrid 1989 - 1995) te zien in de tentoonstelling De jaren 80Archivo Queer?bestaat uit een open archief gevuld met foto's, publicaties, video's en teksten van publieke optredens, acties en campagnes van queer-bewegingen in Madrid in de vroege jaren 90, toen de aidsepidemie veel slachtoffers eiste. Het archief wordt in het Van Abbe voor het eerst getoond en laat een alternatief zien voor de patriarchale en hetero-georiënteerde categorisering. Het project is geïnitieerd door Fefa Vila Núñez, promotor van de kunstenaarsbeweging LSD, en Sejo Carrascosa van de groep Radical Gai – in samenwerking met kunstenaar Andrés Senra en de onderzoeker Lucas Platero.

Home