archief

Activiteiten

In het Van Abbemuseum worden diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij Queering the Collection
Dinsdag 17 mei 2016 vond de lezing LHBT-emancipatie. De paradox van de homofobie plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie. Onderzoeker Luc Brants van het COC vertelde hierin over de samenhang tussen de bloei van de Eindhovense homo- en lesbische beweging, en de toenemende agressie tegen homoseksuelen in de jaren 80. Hij gaf een treffend beeld van hoe het antihomoseksueel geweld juist bijdroeg aan de bevrijding van homoseksuelen in Eindhoven. 

In november 2015 vond een QueerKino plaats, waarin de opkomst van performancekunst en film vanaf de jaren 60 tot aan de vroege jaren 80 werd besproken. In het panel zaten moderator Olle Lundin, curator Diana Franssen, sociologe Alice Venir en interieurarchitect Gabriel Ann Maher; zij voorzagen de getoonde films met een nieuwe betekenislaag en relateerden deze met humor, seksuele expressie, de mannelijke blik en sociaal constructivisme.  
In maart 2016 gaf assistent professor in Film & Literatuur Studies Eliza Steinbock een lezing over The Navigating Portraiture. Aan de hand van verschillende trans-portretten door hedendaagse kunstenaars keek ze naar de machtsposities die ten grondslag liggen aan een portret. Hoe moet je door portretten navigeren zonder gender termen te gebruiken? En hoe kunnen de esthetische waarden van trans-portrettechnieken verlevendigen?  

Facilitair - Gender-neutrale toiletten

Bij het gebruik van toiletten wordt de beperkende indeling van slechts twee genderidentiteiten - man en vrouw - nijpend zichtbaar. Mensen met een minder eenduidige identiteit voelen zich gekwetst, worden in hokje geduwd en krijgen van anderen te horen welk toilet voor hen is welke niet. Deze vervelende confrontaties wil het Van Abbe vermijden door vanaf begin juli 2016 gender-neutrale toiletten te hanteren en inclusiviteit zo ook terug laten komen op het toilet. Net zoals bij de meeste mensen thuis mogen de wc’s door mensen van alle genders worden gebruikt, zonder iemand uit te sluiten.

Queer art (tijdelijke programmering)

Van 2 juli tot en met 25 september 2016 was de presentatie Archivo Queer? Sloop het systeem (Madrid 1989 - 1995) te zien in de tentoonstelling De jaren 80Archivo Queer?bestaat uit een open archief gevuld met foto's, publicaties, video's en teksten van publieke optredens, acties en campagnes van queer-bewegingen in Madrid in de vroege jaren 90, toen de aidsepidemie veel slachtoffers eiste. Het archief wordt in het Van Abbe voor het eerst getoond en laat een alternatief zien voor de patriarchale en hetero-georiënteerde categorisering. Het project is geïnitieerd door Fefa Vila Núñez, promotor van de kunstenaarsbeweging LSD, en Sejo Carrascosa van de groep Radical Gai – in samenwerking met kunstenaar Andrés Senra en de onderzoeker Lucas Platero.

Home