archief

QUEER GLOSSARY

In 2015 publiceerde het Van Abbemuseum zijn eerste Queer Glossary om zich te mengen in discussies over queerness. Sociologe Alice Venir ontwikkelde in samenwerking met het museum vanuit een persoonlijk perspectief een informatieve woordenlijst. De glossary is een overzicht van de terminologie omtrent queer-issues.

Queer Reading Group

Het Van Abbemuseum organiseerde in 2017 een wekelijkse queer-leesgroepbijeenkomst over het thema queer-separatisme. De sessies bestonden uit een inleiding door kunstenaar en schrijfster Eimear Walshe, gevolgd door groepsdiscussies waarin we nagingen hoe queers zich in de loop van de geschiedenis hebben verenigd om ruimtes te creëren die zij op hun eigen voorwaarden inrichtten en organiseerden. Hoewel met separatisme doorgaans de volledige afwijzing van de maatschappij wordt bedoeld, werd in deze reeks de breedst mogelijk definitie ervan gehanteerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van voorbeelden op het terrein van maatschappij, politiek, huiselijk leven en onderwijs.

De leesgroep werd geleid door Eimear Walshe. In haar werk streeft Walshe ernaar de geschiedenis van queers door middel van fictie, biografieën en academische geschriften te verbinden met persoonlijke of lokale verhalen. Deze leesgroep maakt deel uit van de onderzoeksprogramma’s Queering the Collection en Deviant Practices van het Van Abbemuseum.

Queering Sessions 2017

Naar aanleiding van onze mediation tool - Queering the Collection - was het doel van de Queering Sessions om de wrijvingen van het dagelijks leven bloot te leggen. De onderwerpen van de Queering Sessions waren: Fashion, Speelgoed en Ouders, Collega's, Sport en tenslotte Belichaamde Kennis van Performance. Op deze donderdagavonden werd een van deze onderwerpen besproken met de hulp van performances, workshops, mediations, dialoog en inspirerende presentaties. Het doel was om te analyseren, reflecteren en ten slotte om ruimte te maken voor inclusiviteit en diversiteit. 

Queer Media Club 2017

De projecten Qwearing the Collection en de Queering Sessies richtten zich op de subversieve, persoonlijk en politieke implicaties van queering. Het museum kan echter ook een plaats zijn om te praten over seksualiteit, gender en identiteit. Daarom hebben we in samenwerking met het Mediahuis Eindhoven vijf discussies georganiseerd met als onderwerp de LGBTQ-ervaring. Door het bekijken van video's, het lezen van artikelen en het analyseren van filmfragmenten reflecteerde de Queer Media Club op de wijze waarop LGBTQ-ervaringen worden weergegeven in hedendaagse media.

QWEARING THE COLLECTION 2016-2017

In juli 2016 werd Qwearing the Collection geopend. Dit is de vijfde en laatste tool die is toegevoegd aan de toolshop op de begane grond van het Van Abbemuseum. De ontwerper van deze tool is Olle Lundin. Hij is cum laude afgestudeerd van de Design Academy Eindhoven in de richting Man and Communication.

De Qwearing tool laat zien hoe een queer perspectief de ervaringen binnen een museum en de kunsttentoonstellingen kan veranderen. Als bezoeker kijk je als het ware met een queer bril naar de werken en naar cultuur. In dit geval is kleding het instrument waarmee je een nieuwe blik werpt op de collectie.

De collectie Qwearing bestaat uit twee hoofdelementen: informatie over de kunstcollectie is aangebracht op vijf kledingstukken. Op sjaals staan daarnaast de termen uitgelegd die in de informatie op de kledingstukken worden gebruikt. De bezoekers lezen informatie van hun ‘eigen’ kledingstuk en van andere bezoekers die ook deze tool gebruiken. Zo word je uitgenodigd om vanuit een ander vertrekpunt naar de kunst te kijken.

Sjaal Qwearing the Collection

De Qwearing the Collection-sjaal is ook in verschillende kleuren te koop in onze museumshop. Klik op de afbeelding om naar de online shop te gaan.

Queer art (tijdelijke programmering)

Van 2 juli tot en met 25 september 2016 was de presentatie Archivo Queer? Sloop het systeem (Madrid 1989 - 1995) te zien in de tentoonstelling De jaren 80Archivo Queer? bestaat uit een open archief gevuld met foto's, publicaties, video's en teksten van publieke optredens, acties en campagnes van queer-bewegingen in Madrid in de vroege jaren 90, toen de aidsepidemie veel slachtoffers eiste. Het archief wordt in het Van Abbe voor het eerst getoond en laat een alternatief zien voor de patriarchale en hetero-georiënteerde categorisering. Het project is geïnitieerd door Fefa Vila Núñez, promotor van de kunstenaarsbeweging LSD, en Sejo Carrascosa van de groep Radical Gai – in samenwerking met kunstenaar Andrés Senra en de onderzoeker Lucas Platero.

Andere activiteiten

In het Van Abbemuseum zijn diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij Queering the Collection. 

Dinsdag 17 mei 2016 vond de lezing LHBT-emancipatie. De paradox van de homofobie plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie. Onderzoeker Luc Brants van het COC vertelde hierin over de samenhang tussen de bloei van de Eindhovense homo- en lesbische beweging, en de toenemende agressie tegen homoseksuelen in de jaren 80. Hij gaf een treffend beeld van hoe het antihomoseksueel geweld juist bijdroeg aan de bevrijding van homoseksuelen in Eindhoven.

In maart 2016 gaf assistent professor in Film & Literatuur Studies Eliza Steinbock een lezing over The Navigating Portraiture. Aan de hand van verschillende trans-portretten door hedendaagse kunstenaars keek ze naar de machtsposities die ten grondslag liggen aan een portret. Hoe moet je door portretten navigeren zonder gender termen te gebruiken? En hoe kunnen de esthetische waarden van trans-portrettechnieken verlevendigen? 

In november 2015 vond een QueerKino plaats, waarin de opkomst van performancekunst en film vanaf de jaren 60 tot aan de vroege jaren 80 werd besproken. In het panel zaten moderator Olle Lundin, curator Diana Franssen, sociologe Alice Venir en interieurarchitect Gabriel Ann Maher; zij voorzagen de getoonde films met een nieuwe betekenislaag en relateerden deze met humor, seksuele expressie, de mannelijke blik en sociaal constructivisme.  

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage