Queering the Collection

Het Van Abbemuseum streeft er op verschillende manieren naar om steeds inclusiever te worden. Queering kan worden gezien als één van deze methodes. Vaak wordt aangenomen dat queering alleen onderwerpen rondom LHBT-kwesties bespreekt en homoseksualiteit in de kunst onderzoekt. Hoewel dat een belangrijke pijler is van de methode, gaat queering nog een stap verder. Vooral het tegendraadse, het onverwachte en het fluïde in identiteit, seksualiteit en politiek staan in het proces centraal. Queering ziet seksualiteit als iets vloeibaars, en verwerpt daarbij de algemene categorieën en standaarden. Met Queering the Collection draagt het Van Abbemuseum bij aan de zichtbaarheid van LHBT-erfgoed in de kunst en worden handvatten gegeven om kennis te vergaren en hiermee te experimenteren.

In ontwikkeling

Met de nieuwe collectiepresentatie wordt de queerpraktijk een integraal onderdeel van de nieuwe werkmethoden in het museum. De kern van de presentatie is de Werksalon, een plaats waarin repositionering, onderhandeling en discussie plaatsvindt over de tentoongestelde kunstwerken en de maatschappelijke thema's waar ze mee verbonden zijn.

Queering-activiteiten en projecten

Als onderdeel van Queering the Collection worden er regelmatig activiteiten en projecten georganiseerd in het museum. Zo hebben we onder andere een Queer Media Club-serie, een serie Queering Sessions en een Queer leesgroep georganiseerd. Daarnaast konden bezoekers in 2016-2017 met een speciale 'Queering-tool' een tour door het museum maken. Voor meer informatie over deze activiteiten en projecten, ga naar het archief.

Facilitair - Gender-neutrale toiletten

Bij het gebruik van toiletten wordt de beperkende indeling van slechts twee genderidentiteiten - man en vrouw - nijpend zichtbaar. Mensen met een minder eenduidige identiteit voelen zich gekwetst, worden in hokje geduwd en krijgen van anderen te horen welk toilet voor hen is welke niet. Deze vervelende confrontaties wil het Van Abbe vermijden door vanaf begin juli 2016 gender-neutrale toiletten te hanteren en inclusiviteit zo ook terug laten komen op het toilet. Net zoals bij de meeste mensen thuis mogen de wc’s door mensen van alle genders worden gebruikt, zonder iemand uit te sluiten.

Samenwerkingsverband

Queering the Collection is een samenwerkingsverband met IHLIA, de Reinwardt Academie in Amsterdam en het Amsterdam Museum om het LHBT-erfgoed in publieke collecties zichtbaarder te maken. We nodigen je uit om in de Facebookgroep Queering het Van Abbe met ons en anderen over dit onderwerp te discussiëren.

Queering the Collection wordt ondersteund door The Art of Impact en Stichting PANN.

Queer art (collectie)

Onlangs ontving het Van Abbemuseum van de Eindhovense verzamelaar Maurice van Valen een schenking van twee videowerken van de Berlijnse kunstenaars Pauline Boudry en Renate Lorenz. De video-installaties Normal Work en Toxic kunnen queer art worden genoemd omdat er in het werk ruimte gegeven wordt aan de geschiedenis van fotografie en haar relatie met seksuele identiteit en intimiteit. Hiermee bekritiseren Boudry/Lorenz de opvatting dat identiteit een statische entiteit is die grenzen oplegt aan anderen.

Baseline: nulmeting van queerness in Nederlandse musea

In september 2021 presenteerde STUDIO i de publicatie Baseline. Baseline brengt vijf queer of kleur perspectieven op hedendaagse Nederlandse museum en erfgoed locties samen. Met bijdragen van Jo-Ann With, Michel Andrés Forero Parra, Joost Vormeer, Daisy Lambert, en Liang-kai Yu.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage