collectie

L'accordéon

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 2800 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

'L'accordéon' van Fernand Léger is opgebouwd uit vormen die ontleend zijn aan muziekinstrumenten. Ze zijn als platte vlakken gedeeltelijk over elkaar heen geschoven en zijn gecombineerd met abstracte banen. Het oranje vlak en de zwart-witte verticale strepen links daarvan, verwijzen naar een accordeon. De vier witte horizontale elementen rechts van de blauwe buisvorm, zijn herkenbaar als trompetventielen. De rode gebogen vorm kun je associëren met een Afrikaanse trom. De groene vorm met onderaan een halve cirkel in een half vierkant, laat zich lezen als gitaar. Deze instrumentonderdelen zijn samengevoegd tot een compact geheel, waarin het accent ligt op verticale richtingen. Ook de achtergrond bestaat voornamelijk uit verticale banen. De vormen zijn egaal ingeschilderd in contrasterende kleuren.

De opbouw van 'L'accordéon' is grotendeels gebaseerd op de uitgangspunten van het kubisme. In de beginfase van deze stroming wordt het onderwerp geanalyseerd, in fragmenten verdeeld en op een nieuwe manier samengevoegd. In de tweede fase, de synthetische, vormen losse fragmenten het uitgangspunt. Hiermee wordt een samenhangend beeld geconstrueerd waarin het accent vooral ligt op vlakken. Ruimtelijkheid wordt enigszins gesuggereerd door overlapping of doorsnijding van vlakken. 'L'accordéon' is een voorbeeld van synthetisch kubisme. Het werk is opgebouwd uit naast en in elkaar passende vlakken. Léger zet zijn schilderij echter zo in elkaar dat de plasticiteit van enkele onderdelen bewaard blijft. De perspectivische vertekening in de zwartwitlijnen van de accordeon en het kleurverloop in de blauwe buis geven een suggestie van ruimtelijkheid aan die onderdelen.

Voor Léger is het onderwerp belangrijk. Hij zegt: "Het voorwerp-fragment heeft zijn eigen waarde; door het te isoleren geeft men het persoonlijkheid." Midden jaren twintig schildert hij voornamelijk voorwerpen. Deze kunnen variëren van traditionele stillevenobjecten als flessen of muziekinstrumenten, tot eigentijdse industriële voorwerpen als deurklinken of leeslampen. Léger is zeer geïnteresseerd in moderne techniek. Hij gelooft in het nut daarvan voor de gemeenschap en wil dit in zijn werk tot uitdrukking brengen. Zijn schilderijen lijken vaak op uit allerlei onderdelen opgebouwde machinerieën, ook wanneer hij mensen als uitgangspunt neemt. Léger is van mening dat een goede constructie belangrijk is voor een apparaat, maar ook voor een schilderij.

Bevat deze pagina onjuiste informatie of foutief taalgebruik? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage