collectie

Kinetisches Objekt mit konkaver Ellipse

  • 1972
  • Gerhard von Graevenitz
  • diverse technieken
  • ø 170 x 31cm
  • Locatie momenteel niet op zaal.
  • Verworven in 1974
  • Inventarisnr 607

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 2800 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

'Kinetisches Objekt mit konkaver Ellipse' van de Duitse kunstenaar Gerhard von Graevenitz bestaat uit een grote zwart geschilderde houten schijf, waarop zich een witte metalen, concave ellips bevindt. Met behulp van een onzichtbaar gemonteerd motortje met aandrijfsysteem, kan de ellips in beweging gezet worden en om een a-centrisch geplaatste as draaien. Hierdoor lijkt de ellips zich over de zwarte schijf te verplaatsen.

Als reactie op het abstract-expressionisme ontstaan er in het begin van de jaren '60 nieuwe richtingen in de kunst, waarin gestreefd wordt naar objectiviteit. Deze 'nouvelle tendance' sluit aan bij de ideeën van het vooroorlogse constructivisme. Daarin werken de kunstenaars doordacht aan een nieuwe vormgeving voor een nieuwe maatschappij. De kunstenaars van de 'nouvelle tendance' stellen zich anti-individualistisch op. Ze doen op een bijna wetenschappelijke manier onderzoek naar aspecten van de visuele waarneming. Vaak werken ze met een systeem als uitgangspunt. Dit systeem is dikwijls niet direct te achterhalen door de toeschouwer. Het vergt een geestelijke inspanning. Deze actieve, niet slechts consumerende rol voor het publiek, moet gezien worden als prikkel om zich ook zo op te stellen ten aanzien van maatschappelijke en politieke aangelegenheden.

Von Graevenitz experimenteert met nieuwe materialen en technieken om nieuwe ideeën vorm te geven. Beweging, gesuggereerd of werkelijk, speelt daarbij een belangrijke rol. Dit werk van von Graevenitz is een voorbeeld van kinetische kunst. Zijn streven is vanuit een helder geformuleerd uitgangspunt beelden te maken, die een onverwachte werking hebben. Aanvankelijk bestaat zijn werk uit grote hoeveelheden gelijkvormige elementen, die door kleine bewegingen telkens verschillende patronen aannemen. Na 1967 werkt hij met minder, maar grotere elementen die bewegen ten opzichte van een grondvlak. Soms betreft het slechts één element, zoals hier. Element en ondergrond zijn beide eenvoudige geometrische vormen. Door de a-centrisch geplaatste as, is het verloop van de beweging van de ellips echter complex. Het beeld is voor de toeschouwer geen moment hetzelfde.

Bevat deze pagina onjuiste informatie of foutief taalgebruik? We horen het graag.


Context

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage