kennis delen

Geïnteresseerd?

De kennis en ervaring die het Van Abbemuseum opdoet met het Special Guests programma wil het museum niet voor zichzelf houden. Op aanvraag wil het museum dit op maat delen met collega instellingen en geïnteresseerden zodat steeds meer musea beter toegankelijk worden voor iedereen. Neem voor vragen contact op met Marleen Hartjes, coördinator Special Guests programma.
E: m.hartjes@vanabbemuseum.nl

Homepage