architecture

Building

The Van Abbemuseum, established in 1936, is a special museum. In 2003 the existing listed monument designed by architect A.J. Kropholler (old building) was thoroughly renovated and integrated within architect Abel Cahen’s design (new building). It’s distinctive architectural design, alongside its collection and exhibitions programme make the Van Abbemuseum a unique place for modern and contemporary art.

Exterior

The Van Abbemuseum lies on the River Dommel amongst a surprisingly natural setting. H+N+S landscape architects envisioned a substantial widening of the river, adding fish ladders and a nature-friendly river bank. This has established an ‘inner lake’ in the embrace of the new building that is overlooked by the Museum Café and its open-air terrace. 

The Museum Café is not only accessible via the main entrance, but can also be reached via the footbridge constructed to the rear of the museum in 2006. This work of art, a small, vivid-pink house with the illuminated words ‘Echt iets voor u’ – ‘Just your kind of thing’ – on the roof is a design by the Eindhoven-based artist and architect John Körmeling. The shortest covered bridge in the world is an eye-catcher by day or by night. 

The façade of the new building is clad with natural stone, namely grey Flammet slate from Lapland. This grey shell, which changes in hue from silver-grey to dark anthracite depending on the weather conditions, accentuates the angular, sleek design of the new building, forming an expressive contrast with the light and surprisingly transparent spaces within. The front garden is a design by landscape architect Piet Oudolf.

New building

The heart of the new building is a 27-metre-high tower with inward-sloping walls, onto which every floor opens out. Sweeping flights of stairs and a musical lift form striking vertical traverses. Each floor has its own internal structure, sometimes high and monumental, sometimes modest or surprising in form. The museum initially seems to be a labyrinth, but you will soon discover that it provides space for intimate presentations as well as large-scale exhibitions and monumental installations.

Interior

The Belgian designer Maarten van Severen created the interiors for a range of public facilities Van Severen realised the educational spaces, the museum shop and the auditorium, which is also available for use by third parties for functions and all equipped with digital equipement. His highly original design for the library extends over three floors around an open well.

You can download images here.

Gebouw

Het Van Abbemuseum, opgericht in 1936, is een bijzonder museumgebouw. In 2003 werd het bestaande rijksmonument van architect A.J. Kropholler (de oudbouw) geheel gerenoveerd en door architect Abel Cahen gecombineerd met zijn ontwerp (de nieuwbouw). Het museum behoort tot een groep van musea voor beeldende kunst, waarvan zowel collectie en presentatie als de architectonische vormgeving een hedendaagse uitstraling hebben.

Buitenkant

Het Van Abbemuseum ligt aan de rivier de Dommel en ligt daardoor midden in een opvallende natuurlijke omgeving. Landschapsvormgevers H+N+S voorzagen de rivier van een aanzienlijke verbreding, vistrappen en een ecologische oever. Naast het nieuwe deel van het gebouw is daardoor een ‘binnenmeer’ ontstaan, waaraan het museumcafé met terras ligt.

Het museumcafé is niet alleen via de hoofdingang, maar tevens via de in 2006 aan de achterkant van het museum geplaatste brug te bereiken. Dit kunstwerk, een hardroze huisje met op het dak de verlichte woorden ‘Echt iets voor u’, is een ontwerp van de Eindhovense kunstenaar en architect John Körmeling. Deze brug, de kortst overdekte ter wereld, is zowel overdag als ’s nachts een blikvanger.

De gevel van de nieuwbouw is bekleed met natuursteen: grijze leisteen Flammet, afkomstig uit Lapland. Deze grijze kleur, die door weersomstandigheden van zilvergrijs naar donker antraciet kan veranderen, benadrukt de strakke vormgeving van de bouw en contrasteert met de lichte transparante ruimten in het gebouw.

Nieuwbouw

Het hart van de nieuwbouw van het museum bestaat uit een 27 meter hoge toren met schuine wanden. Royale trappartijen en een ‘muzikale’ lift vormen opvallende verticale traversen. Elke etage kent een eigen interne structuur, soms hoog en monumentaal, soms bescheiden of verrassend van vorm. Op het eerste gezicht lijkt het museum op een labyrint, maar als je erdoor loopt, ontdek je ruimtes voor zowel intieme presentaties als voor grote tentoonstellingen en monumentale installaties.

Binnenkant

De Belgische vormgever Maarten van Severen ontwierp verschillende publieksfaciliteiten die het Van Abbemuseum tot een gebruikersvriendelijk kenniscentrum maken. Natuurlijk zijn al deze ruimten voorzien van de modernste digitale voorzieningen. Met zijn minimalistische stijl en verfijnde kleurgebruik realiseerde hij de educatieve ruimte, demuseumshop en het auditorium, dat ook door bedrijven gebruikt kan worden. Eveneens de bibliotheek is een ontwerp van Van Severen. De bibliotheek bestaat uit drie verdiepingen rondom een vide.

Beeldmateriaal is te downloaden in de mediabank.

Van Abbemuseum. Photo: Peter CoxVan Abbemuseum. Photo: Peter Cox
Terrace Van Abbemuseum. Photo: Peter CoxTerrace Van Abbemuseum. Photo: Peter Cox
New building Van Abbemuseum. Photo: Peter CoxNew building Van Abbemuseum. Photo: Peter Cox
Van Abbemuseum. Foto: Peter CoxVan Abbemuseum. Foto: Peter Cox
Terras Van Abbemuseum. Foto: Peter CoxTerras Van Abbemuseum. Foto: Peter Cox
Nieuwbouw Van Abbemuseum. Foto: Peter CoxNieuwbouw Van Abbemuseum. Foto: Peter Cox
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.