exhibitions

Museumhistorie: Officiële verklaring A. Verdijk

  • Van: 30-01-1933

Opmerkingen: Locatie: Gemeentehuis. Verklaring A. Verdijk (burgemeester van Eindhoven) aan de Gemeenteraad Eindhoven

Op 30 januari 1933 legde burgemeester A. Verdijk in de Eindhovense Gemeenteraad een verklaring af: H.J. van Abbe (sigarenfabrikant Karel I sigaren) had aangeboden om aan de stad Eindhoven een museum voor schilderkunst te schenken. Henri van Abbe zou de bouw en de eerste aankopen financieren en bovendien voorlopig de exploitatiekosten voor zijn rekening nemen. Besloten werd om als tegenprestatie de grond waar het nieuwe museum zou verrijzen kosteloos ter beschikking te stellen en het museum de naam te geven van de schenker