exhibitions

Museumhistorie: A.J. Kropholler architect museum

Bron: Brief F. Schmid-Degener aan A. Verdijk, 19 mei 1933. S.A. Gemeente Eindhoven inv.nr. 01762. - Notulen van de geheime raadsvergadering van 24 oktober 1933. VAM Museumarchief Bibliotheek

In maart 1933 vroeg burgemeester Verdijk advies over de architectenkeuze aan F. Schmid-Degener. deze raadde A.J. Kropholler aan. Nog geen week eerder was Verdijk door de burgemeester van Waalwijk E.C.J. Moonen, eveneens gewezen op Kropholler. Halverwege 1934 ging de bouw van start en op 13 september 1935, anderhalf jaar na het definitieve ontwerp, werd het Van Abbemuseum opgeleverd