exhibitions

Library exhibitions: Creative determination

  • Van: 21-01-14 tot: 02-05-14

Groepstentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curator: Gemma Medina (gastcurator). - Opening: 19 Januari, 15.00 uur. - Toespraak door Gemma Medina

In het kader van het Museum of Arte Útil vindt in de bibliotheek een tentoonstelling plaats die verschillende burgerinitiatieven, alternatieve bewegingen en kunstenaarsgroepen in Eindhoven uit de jaren '60, '70 en'80 in verband brengt met voorbeelden uit het Arte Útil-archief. Dit archief bevat documentatie, uit dezelfde periode, van het internationale creatieve verzet tegen maatschappelijke en politieke machtsstructuren. De tentoonstelling laat zien hoe kunst gebruikt kan worden als instrument voor analyse van maatschappelijke situaties, als kritisch medium, maar ook als middel tot transformatie, als aanzet tot verbetering door alternatieve strategieën voor de toekomst te formuleren. In de bibliotheek worden voorbeelden getoond van alternatieve vormen van samenwerking, experimentele samenlevingsvormen, protestuitingen, voorbeelden van gemeenschappelijk eigendom en subversieve acties

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.