exhibitions

Delinking and Relinking in the Van Abbemuseum Collection

  • Van: 18-09-21 tot: 01-07-24

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: Collectiegebouw. - Opening: 18-09-2021, 19-09-2021. – Curatoren: Charles Esche, Diana Franssen, Steven ten Thije. - Welkomswoord: Charles Esche (directeur Van Abbemuseum) Inleiding: Steven ten Thije (Curator collecties), openingswoord: Monique List (wethouder Cultuur Gemeente Eindhoven)

Al vanaf de oprichting in 1936 stelt het Van Abbemuseum vragen over de samenhang tussen kunst en samenleving op een experimentele manier aan de orde. Veel van de ruim 3.000 kunstwerken in de collectie van het museum zijn ontstaan aan de rafelranden van de maatschappij. Grotendeels in chronologische volgorde tentoongesteld, en met veel aandacht voor het persoonlijke perspectief, vertellen de kunstwerken in Dwarsverbanden over onverwachte ontmoetingen, over verwante ideeën en idealen op verschillende plekken in de wereld, over diverse posities binnen dezelfde samenleving en over wat mensen verbindt. De tentoonstelling is opgebouwd uit drie hoofdstukken, elk op een eigen etage. Met een proloog in de kelderverdieping over de geschiedenis van het museum en een epiloog met werk van Lily van der Stokker, een knipoog naar de lusten en vooral ook de lasten van het kunstenaarschap. Het eerste hoofdstuk, op de begane grond, toont werken uit de eerste helft twintigste eeuw. Een tijd waarin kunstenaars hun geboorteland verlieten, herontdekten en soms ook opnieuw uitvonden. Deze ontmoetingen laten zien hoe opvattingen over kunst konden ontstaan vanuit een dialoog tussen Europese en niet-Europese gezichtspunten. Het tweede hoofdstuk, behandelt de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren van de twintigste eeuw. Jaren waarin de Nederlandse samenleving zichzelf opnieuw uitvond tegen een achtergrond van wederopbouw, dekolonisatie en Koude Oorlog. Het derde hoofdstuk toont kunstwerken uit de jaren negentig tot vandaag. Raciale ongelijkheid, klimaatverandering, gender en seksuele identiteit bepalen de agenda. Voor de ontwikkeling van de tentoonstelling is samengewerkt met verschillende (ervarings)deskundigen op het gebied van fysieke toegankelijkheid. Daarnaast is samengewerkt met The Office of Queer Affairs en Wie Zijn Wij. Twee (belangen)groepen die sinds langere tijd met het museum samenwerken aan het toevoegen van een grotere diversiteit aan perspectieven in het museum. Bezoekers kunnen aan de hand van vijf multimediatours (Smartify-app) zich laten gidsen door de tentoonstelling. De Introductie Tour en de Familie Tour bieden een eerste kennismaking voor jong en oud. De Lichamelijke Ontmoetingen Tour zoekt antwoord op de vraag wat we kunnen winnen met een groter bewustzijn van ons lichaam. De Liefdesbrieven Tour geeft inkijk in de liefde tussen bezoekers en kunstwerken. De Breder Verhaal Tour geeft inzicht in hoe de basis van het Van Abbemuseum is gelegd met tabaksplantages in het koloniale Indonesië.

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.