exhibitions

A choice from the collection of the Van Abbemuseum by R. Fuchs

  • Van: 29-01-72 tot: 03-04-72

Collectiepresentatie - Discussiemiddag in aanwezigheid van R.H. Fuchs (03-04-1972) - Opmerkingen: Tentoonstelling in de serie 'gastdirecteuren' samengesteld door R.H. Fuchs - Met documentatie. - Fotografie: Van den Bichelaer

Voor de Winteropstelling van de collectie werd kunsthistoricus en criticus Rudi Fuchs uitgenodigd een keuze te doen uit de verzameling en de inrichting hiervan te verzorgen. Hij koos van elke schilder, vertegenwoordigd in de collectie, één werk. De presentatie van deze werken geschiedde in chronologische volgorde. In deze dichtopeengehangen grote hoeveelheden werken gaf hij een aantal persoonlijke voorkeuren aan

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.