exhibitions

Playing Space

  • Van: 04-05-74 tot: 24-06-74

Groepstentoonstelling - Opening: 'Piccolo en de miljeunair' door 'Kindertheater Pssstt' (Locatie : Stadsschouwburg). Na de opvoering trokken de kinderen met de acteurs in optocht naar het museum.De Eindhovense Jeugd- en Jongeren Raad organiseerde een weekend over het onderwerp Speelruimte, in tenten tegenover het stadhuis (11-05 en 12-05-1974) - Opmerkingen: in samenwerking met Stichting Ruimte voor de Jeugd en de werkgroep: J. Brakke, J. Bremer, E. de Groot, H. Franse, E. Marcelissen, H. Thielemans en T. Vries. - Reizende tentoonstelling : Stedelijk Van Abbemuseum ; Groningen, Groninger Museum ; Dordrecht, Dordrechts Museum, 15-03-1975, 11-05-1975 ; Commanderie van St. Jan, Nijmegen - Met documentatie - Fotografie: Van den Bichelaer, Pieter Boersma, Willem Diepraam, Ellen de Groot, Marja Hoogkamp, Kees van Koert, Walter de Maar, Willem Verkroost

Speelruimte is een tentoonstelling die geen beeldende kunst toonde, maar inging op sociaal-culturele problemen. Deze tentoonstelling bestreek doelbewust een breed terrein, de gehele woonomgeving werd bij het concept betrokken. De presentatie bevatte voornamelijk foto's en trachtte naast voorbeelden van een slechte speelomgeving ook aan te geven aan welke ruimtelijke voorwaarden moest worden voldaan om spelkansen te bieden. De tentoonstelling was gemonteerd in een steigerwerk dat deel door de kinderen was aangekleed. Deze tentoonstelling paste in de traditie van De Straat, Cityplan, Bouwen '20 '40 en People's Park