exhibitions

Theo van Doesburg

  • Van: 20-06-36 tot: 15-07-36

Solotentoonstelling - Inleiding : A. Elzas (architect) Tevens rondleiding door de architect - Opmerkingen: Organisatie : Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts en Nijverheidskunst VANK. Reizende tentoonstelling : Stedelijk Museum, Amsterdam ; Stedelijk Van Abbemuseum. Als catalogus fungeert een uitgave van 'Prisma der kunsten', mei 1936 - Met documentatie - foto 1: Portretfoto Theo van Doesburg, fotograaf onbekend - foto 2: Portretfoto Theo van Doesburg, fotograaf onbekend - foto 3: Portretfoto Theo van Doesburg, fotograaf van de Bichelaer - foto 4: Portretfoto Theo van Doesburg, fotograaf onbekend - foto 5: Portretfoto Weimar, fotograaf onbekend

Nelly van Doesburg bezoekt op 5 of 6 juni 1936 het museum. Het transport van de werken vond plaats op 16 juni en men had vier dagen om in te richten. Anthony Elzas verzorgde op instignatie van Nelly van Doesburg een lezing en rondleiding door de tentoonstelling. Ook directeur Visser leidde belangstellende rond en besteedde hij in zijn cursus in woord en beeld aandacht aan het werk van Van Doesburg en tijdgenoten