exhibitions

Exhibition of North Brabant Painting and Sculpture

  • Van: 26-07-39 tot: 18-09-39

Groepstentoonstelling - Opening : A. Verdijk (burgemeester). - Inleiding : dr. W.J. A. Visser. - Lezing : Vincent Cleerdin (Griffier van Staten van Noord Brabant) 'Brabants Kunstverleden' - Opmerkingen: Prijswinnaars : D.J. Rovers, W. v.d. Plas en M.J. Bies - Met documentatie

De groepstentoonstelling is de eerste Brabantse kunsttentoonstelling en bevat schilderijen en sculpturen. De keuze voor kunstenaars is geconcentreerd rond de grote steden 's-Hertogenbosch [Koninklijke Academie], Breda [Bredase Kunstkring], Eindhoven [Museum] en Tilburg [Katholieke Leergangen]. In de catalogusinleiding door Huib Luns wordt het Brabantse karakter en haar schilderkunstige traditie beklemtoond. Een traditie waaraan de hier deelnemende jonge kunstenaars schatplichtig zijn. Directeur Visser benadrukt de verworvenheden van de kunstenaarsverenigingen en de invloed ervan op het ontstaan van kunstenaarskolonies in o.a. Heeze en Geldrop. Ook hij tracht een typische Brabantse stijl en traditie te ontdekken in het getoonde werk

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.