exhibitions

Amédée Cortier and Raoul De Keyser : paintings and drawings

  • Van: 11-10-74 tot: 01-12-74

Groepstentoonstelling - Curator: Yves DeSmet (kunstenaar). - Opening: 'Vlaams Mobiel Ensemble Enteuxis' met een programma van hedendaagse Belgische componisten - Opmerkingen: Organisatie in samenwerking met Yves DeSmet - Met documentatie - Fotografie: Van den Bichelaer, R. Heirman, H. Kessels, H. Kessels, Carl Uytterhaegen

Een keuze uit het recente werk van de twee Belgische kunstenaars. Beiden hielden zich intensief bezig met het vlak, de vlakverdeling en de kleur. De tentoonstelling bevat schilderijen en tekeningen en werd samengesteld en voorbereid door de Belgische kunstenaar Yves DeSmet, die in één zaal de vergelijking tussen beider werk met paralellen en verschillen liet zien