exhibitions

Exhibition of Dutch Art for the Provinces of Brabant and Zeeland

  • Van: 06-06-42 tot: 21-06-42 verlengd: 30-06-42

Groepstentoonstelling - Opening : dr. H.A. Pulles (burgemeester). - Inleiding: J. van Anrooy ; J.A. Stelbach - Opmerkingen: Organisatie: Departement van Volksvoorlichting en Kunsten i.s.m. de Nederlandsche Kultuurkamer en de Nederlandschen Volksdienst