exhibitions

Recuperated Art : A selection of Dutch art treasures returned from Germany part 1

  • Keuze-tentoonstelling van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandse kunstschatten 1e deel
  • Van: 01-10-46 tot: 30-10-46

Groepstentoonstelling - Opening : H.A.M.T. Kolfschoten (burgemeester) ; J.J. Gielen (minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap). - Inleiding : dr. A.B. de Vries (directeur Stichting Nederlands Kunstbezit) ; E.L.L. de Wilde - Opmerkingen: Eerste tentoonstelling van de per 1 juli 1946 aangestelde directeur E.L.L. de Wilde. - Reizende tentoonstelling : Mauritshuis, Den Haag ; Centraal Museum, Utrecht ; Stedelijk Van Abbemuseum (in gewijzigde samenstelling) ; s.n., New York - Met documentatie

Herwonnen Kunstbezit is een groepstentoonstelling die is samengesteld uit een deel van het uit Duitsland gerecupereerde kunstbezit door de Stichting Nederlands Kunstbezit. De tentoonstelling tracht geen overzicht te geven van de verschillende kunstperioden, maar inzicht te geven in de artistieke waarde van ieder schilderij of voorwerp afzonderlijk en de betekenis ervan voor het Nederlandse erfgoed. Een deel van het getoonde werk was reeds geëxposeerd in het Centraal Museum te Utrecht en werd aangevuld met nieuwe teruggekeerde stukken. Na de tentoonstelling in Eindhoven reizen de werken naar de Verenigde Staten als eerbetoon aan luitenant-kolonel prof. dr. A.P.A. Vorenkamp (directeur Monuments Fine Arts and Archive Offers, München)