exhibitions

Recuperated Art : A selection of Dutch art treasures returned from Germany part 2

  • Keuze-tentoonstelling van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandse kunstschatten 2e deel
  • Van: 19-11-46 tot: 02-01-47

Groepstentoonstelling - Opening : L. Janssens (wethouder Onderwijs en Culturele Zaken) ; H.A.M.T. Kolfschoten (burgemeester). - Inleiding : E.L.L. de Wilde - Met documentatie