exhibitions

After Kippenberger

  • Van: 22-11-03 tot: 01-02-04 verlengd: 22-02-04

Solotentoonstelling - Auditoriumprogramma: Nach Kippenberger, lezing door Eva Meyer-Hermann, (conservator tentoonstellingen). Datum: 27-11-03 ; Kippenberger in Holland, lezing door K. Schampers (directeur Frans Halsmuseum, Haarlem). Datum: 15-01-04 - Opmerkingen: Retrospectieve i.s.m. Wenen, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig. - Reizende tentoonstelling: Wenen, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, 12-06-03, 31-09-03. - Curator: Eva Meyer-Hermann (conservator tentoonstellingen). - Locatie: OB, Studio (Tiefes Kehlchen verlengd: 02-01-05). - Locatie: Bibliotheek, In de vitrines: boeken van Martin Kippenberger uit de collectie Erhard Klein. - Curator: Diana Franssen (hoofd bibliotheek en archief) - Met documentatie

Met de tentoonstelling Nach Kippenberger toont het Van Abbemuseum een breed opgezet overzicht van het werk van de jong gestorven Duitse kunstenaar Martin Kippenberger (1953-1997). Meer dan 150 werken uit de jaren 1977 tot 1997 getuigen van de enorme productiviteit van deze buitengewone kunstenaar. De titel van de tentoonstelling speelt met de verschillende betekenissen van het woordje 'nach' (na/naar). Het accent ligt op de terugblik (na), maar tegelijkertijd wordt gezinspeeld op een manier van kijken die nader tot het werk voert (naar). Martin Kippenberger heeft in zijn leven vele rollen gespeeld. Hij was niet alleen schilder, beeldhouwer en bouwmeester, maar ook organisator, tentoonstellingsmaker en museumdirecteur. Hij provoceerde het publiek met zijn agressieve aanpak en zijn spontane, geestige, soms sarcastische beelden. De tentoonstelling Nach Kippenberger belicht het conceptuele aspect van zijn werk, waarbij niet zozeer de discussie over de schilderkunst, maar veeleer de rol van de kunstenaar centraal staat. Kippenberger volgt niet meer het devies van Joseph Beuys 'Ieder mens is een kunstenaar', maar verkondigt: 'Iedere kunstenaar is een mens'. De keuze van de werken is toegespitst op het motief van de architectuur. De bouwsels in Kippenbergers schilderijen uit de jaren tachtig steken de draak met de geschiedenis, het modernisme en het onvoorwaardelijke geloof in de vooruitgang. In de Studio is een gedeeltelijke reconstructie te zien van de installatie Tiefes Kelchen (Deep Throat), die in 1991 in Wenen tot stand kwam. In de vitrines van de bibliotheek zijn alle boeken van Martin Kippenberger tentoongesteld, verschenen tussen 1977 en 1997. De publicaties zijn een integraal bestanddeel van zijn artistieke denken en vormen een belangrijk deel van de retrospectieve tentoonstelling Nach Kippenberger. Alle foto's: Peter Cox

Homepage