exhibitions

Verhalen uit Europa

  • Schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw
  • Van: 09-07-05 tot: 11-09-05

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: NB, Etage 0/zaal 1-8. Curator: Christiane Berndes (conservator collectie) - Met documentatie

Eindhoven heeft een belangrijke collectie kunstwerken uit de eerste helft van de 20e eeuw. Deze verzameling is vanaf 1936 met veel zorg door het Van Abbemuseum opgezet en uitgebouwd. Hoe bekijken en waarderen we deze vandaag? Welke betekenis hebben ze voor ons? Deze tentoonstelling wil de kijker de gelegenheid geven op een nieuwe manier naar deze werken te kijken en belang te ontdekken dat ze ook vandaag nog voor ons hebben. "Deze tentoonstelling laat zien hoe sterk de visies van deze kunstenaars onderling verschilden, hoe individueeel hun standpunten waren. Maar je ziet ook dat veel van deze kunstenaars heel nieuwsgierig waren naar elkaars werk. Ze legden grote afstanden af om elkaar te ontmoeten, ook in tijden waarin reizen niet gemakkelijk was. Ze wisselden ideeën uit en inspireerden elkaar. Eigenlijk zie je ook hoe belangrijk vrijheid voor hen was", aldus Christiane Berndes. Alle foto's: Peter Cox

Homepage