exhibitions

De subversieve charme van de bourgeoisie

  • Burgerlijke elementen in de hedendaagse kunst
  • Van:18-03-06 tot: 03-09-06

Met documentatie - Groepstentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: NB. - Curator: Phillip Van den Bossche (conservator tentoonstellingen). - Filmprogramma i.s.m. Plaza Futura: The damned, Luchino Visconti, 25-05-06 ; Orphée, Jean Cocteau, 26-05-06 ; Le Charme discret de la bourgeoisie, Luis Bunuel, 27-05-06 ; Providence, Alain Resnais, 28-05-06 ; Le Sang dún poète, Jean Cocteau, 29-05-06 ; Teorema, Pier Paolo Pasolini, 30-05-06 ; Le Règle du jeu, Jean Renoir, 31-05-06

Voor deze groepstentoonstelling heeft het Van Abbemuseum een selectie kunstwerken van veertien hedendaagse internationale kunstenaars bijeengebracht, die een dialoog aangaan met historische werken uit de vaste collectie en met kunstwerken die het Van Abbemuseum in bruikleen heeft. 'De subversieve charme van de bourgeoisie' gaat over het gebruik van 'burgerlijke' elementen in de hedendaagse kunst. Schilderkunst, beeldhouwkunst en andere autonome media verschijnen op intieme schaal weer ten tonele. Daarnaast vormen de dynamische en radicale jaren twintig van de vorige eeuw een belangrijk scharniermoment en referentiekader voor de werken in deze tentoonstelling. 'De subversieve charme van de bourgeoisie' gaat over de burgerlijke traditie waarbinnen het Van Abbemuseum is opgericht en over de meer subversieve en ondergrondse wijze waarop deze in de hedendaagse kunst terugkeert. Het gaat over het kleinere in grotere structuren, adaptatie en misverstanden, met een overdaad aan details, kleur, schone schijn, verlangen en verleiding. Deze tentoonstelling toont in de eerste plaats het werk van een groep hedendaagse kunstenaars. Tegelijkertijd wordt het verleden opnieuw ontdekt. het verleden als inspiratie Kunstenaars formuleren vandaag opnieuw bescheiden voorstellen en gebruiken daarbij onder meer de kunstgeschiedenis als inspiratiebron. Waar komt de hernieuwde aandacht voor zowel abstracte als figuratieve schilderijen, tekeningen, collages en beeldhouwwerken vandaan? Wat is het verband met de uitgebreide geschiedenis van kunstwerken die met vergelijkbare technieken zijn gemaakt? De tentoonstelling begint met een verwijzing naar twee mogelijke uitgangspunten. Eén daarvan is de 'burgerlijke' oorsprong van het Van Abbemuseum, dat zeventig jaar geleden door Henri van Abbe werd opgericht. Het andere, dat als duidelijk contrast of verbeeld alternatief fungeert, is de aanleg van de Internationale Collectie Moderne Kunst in 1931 door de kunstenaarsgroep a.r. (reële avantgarde) in het Poolse Lódz hoofdrol voor de jaren twintig De periode van 1910 tot 1940, met name de jaren twintig van de vorige eeuw, trekt steeds meer belangstelling van jonge kunstenaars. Traditioneel benaderen we deze dynamische periode vanuit het gezichtspunt van afzonderlijke opeenvolgende bewegingen en maken we een scherp onderscheid tussen avant-gardistische en modernistische stromingen, tussen het Dadaïsme en het Constructivisme, of De Stijl en het Surrealisme. Vandaag lijkt een jonge generatie kunstenaars een hernieuwde vrijheid op te eisen en de rol van het esthetische, de vorm en de functie van zowel abstracte als figuratieve stijlelementen te onderzoeken. Ontmoeten het radicale van de oude avantgardebewegingen en de esthetiek van de bourgeoisie elkaar hier? Alle foto's: Peter Cox

Homepage