exhibitions

Academy : Learning about the museum

  • Leren van het museum
  • Van: 16-09-06 tot: 26-11-06

Met documentatie - Groepstentoonstelling. - Symposia - Opmerkingen: Locatie NB, Bibliotheek. - Curator: Charles Esche (directeur), Kerstin Niemann (gastcurator), Angelika Nollert (Siemens Arts Program) en Irit Rogoff (Goldsmiths College, Londen). - Symposium: 'Radicale Pedagogieën', Locatie: Auditorium. Datum: 15-09-2006. - Deelnemers: Franco Berardi, Rosi Braidotti, Anton Vidokle o.l.v. Jan Verwoert

Experimenteel project waarbij theoretici, activisten en kunststudenten zijn uitgenodigd om de collectie en het archief van het Van Abbemuseum te benaderen met de vraag: 'Hoe kunnen we iets van het museum leren?' De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van tentoonstellingen, workshops, rondleidingen, denktanks, rondetafelconferenties en andere manieren, met als doel na te denken over de vraag naar de hedendaagse positie van het instituut museum. - Projecten: yourspace. Projectmedewerkers: Charles Esche, Kerstin Niemann en Mårten Spångberg. In het project yourspace worden kunstenaars, kunstenaarsgroepen, cultuuractivisten en instituten van andere disciplines in Eindhoven en omstreken uitgenodigd het museum te gebruiken als platform voor hun ideeën of werken. Hiervoor wordt een van de ruimten van het Academie-project gereserveerd. Het door de projectmedewerkers ontworpen platform biedt een fundamentele infrastructuur die door de gebruikers opnieuw kan worden vormgegeven. In deze ruimte genereren de projecten van Academie. Leren van het Museum en de eigen input een reeks informele uitwisselingen van kennis en meningen. Het doel is te komen tot een comfortabele activeringszone en ruimte voor discussie volgens het beginsel van zelfregulering. Informele evenementen zullen in ieder geval elke twee weken op donderdagavond worden georganiseerd. Deze beginnen in het museum, maar kunnen ook daarbuiten worden voortgezet. Mårten Spångberg van het kennisintensieve project International Festival is uitgenodigd voor een langer verblijf in Eindhoven gedurende oktober en november teneinde yourspace verder te ontwikkelen. - Sounding Difference - The Gate Collection. Projectmedewerkers: Irit Rogoff, Deepa Naik en Diana Franssen. De medewerkers maken voor dit project gebruik van de collectie van de Gate Foundation, die onlangs aan het Van Abbemuseum is geschonken. De Gate-collectie was een door de overheid gefinancierde algemene bibliotheek en videocollectie van het werk van kunstenaars met een andere niet-Europese culturele erfenis. Na de recente overdracht van de collectie naar het Van Abbemuseum zijn er vragen gerezen over hoe de inhoud geactualiseerd kan worden zonder terug te grijpen op achterhaalde praktijken als 'het andere laten zien' en over hoe het ogenschijnlijk onzichtbare zichtbaar gemaakt kan worden. Met dit project wordt beoogd de collectie te laten resoneren in de ruimten van het museum en tegelijkertijd het 'andere' te ontsluiten buiten het predicaat 'cultureel elders' om. Sounding Difference is een installatie / filmproject waarmee de gehele Gate-collectie wordt bevrijd uit de kratten waarin deze tijdens de verhuizing naar het museum verbleef. Daarnaast zijn er drie video-muurprojecties, waaronder een reeks gefilmde interviews met mensen die in verschillende functies voor het Van Abbemuseum werken. In deze gesprekken wordt ingegaan op hun ervaring met het leven in het museum in diverse staten van verschillend zijn. - The Ambulator; of: wat gebeurt er als we vragen mee uit wandelen nemen? Projectmedewerkers: Susan Kelly, Valeria Graziano, Janna Graham The Ambulator is een vragenestafette die mensen binnen en buiten het Van Abbemuseum met elkaar verbindt. Met dit project worden bewoners van Eindhoven uitgenodigd om: 1. Een vraag en bestemming uit te kiezen 2. Die vraag te beantwoorden tijdens een wandeling (met een bekende of een onbekende) 3. Een vraag achter te laten Gedurende een periode van 10 weken vermenigvuldigen en verzamelen vragen, antwoorden en wandelingen zich in het Van Abbemuseum en in over de stad verspreide mobiele depots. De daardoor ontstane stroom vragen en antwoorden zet diverse activiteiten in werking, zoals hoorspelen, een massale wandeling naar Bologna en een publicatie door studenten. The Ambulator onderzoekt de vorm van de vraag, de onderliggende nieuwsgierigheid en de geografieën die het produceert. - I Like That. Projectmedewerkers: Jean-Paul Martinon, Rob Stone. Het project heeft betrekking op de permanente collectie van het Van Abbemuseum. In een reeks van vijf tentoonstellingen die elk twee weken duren, wordt een klein aantal werken getoond. Titels, de namen van de kunstenaars en de data worden tijdelijk opgeslagen, samen met alle andere contextualiserende materialen die het museum normaliter zou verschaffen. In plaats van tentoonstellingsetiketten is er een soundtrack bestaande uit muziekfragmenten, gesprekken en omgevingsgeluiden. Enkele van deze auditieve fragmenten hebben direct betrekking op specifieke werken, bij andere is het verband minder duidelijk. Aan de hand van deze substitutie maken de voorstellingen op eenvoudige wijze gebruik van het menselijke vermogen werken te heroverwegen, verhalen te verzinnen en hun eigen scholing te construeren. - Leren van de collectie. Projectmedewerker: Christiane Berndes. Onverwachte Rondleidingen - Een reeks wandelingen door het museum waarbij verbanden worden gelegd, onsamenhangendheden worden behandeld en de mogelijkheden van het leren van de collectie worden besproken. Christiane Berndes organiseert drie rondleidingen waarin ze kwesties die in dit project worden besproken of getoond verbindt met werken uit de collecties van het Van Abbemuseum. - Inverted Research Tool. Projectmedewerkers: Liam Gillick & Edgar Schmitz. In de Bibliotheek van het Van Abbemuseum installeren Liam Gillick en Edgar Schmitz een multifunctioneel spandoek/scherm dat de Bibliotheek in beslag neemt als toneel voor fictieve voorstellingen buiten haar oorspronkelijke opdracht. Op twee spandoeken buiten het museum staat dezelfde tekst als op die in het museum, maar dan omgedraaid en in spiegelschrift. Pas bij het betreden van het museum wordt de tekst duidelijk. Het spandoek in het museum is tegelijkertijd een scherm waarop een lijst films wordt geprojecteerd die iets te maken hebben met leren als een ontmoeting of vorm van contact. Tot deze films behoren Pier Paolo Pasolini: Teorema (1968)/ Andy Warhol: My Hustler (1965)/ Jean-Luc Godard: Prénom Carmen (1983)/ Paul Morrissey: Madame Wang's (1981)/ en Rainer Werner Fassbinder: Chinesisches Roulette (1976). Deze films worden getoond gedurende de openingstijden van de Bibliotheek. Het werk wordt aangevuld met een reeks te gebruiken en te bewaren boekenleggers als functionele echo van het grotere werk. - Imaginary Property. Projectmedewerkers: Jan Gerber, Susanne Lang, Sebastian Lütgert en Florian Schneider, in samenwerking met Willem Jan Renders. Imaginary property is de titel van het project van de media-activisten Jan Gerber, Susanne Lang, Sebastian Lütgert en Florian Schneider. Hiervoor gebruiken ze een onlangs door het Van Abbemuseum verkregen werk van El Lissitzky als pilotfilm voor een project over de vraag 'Wat betekent het om eigenaar te zijn van een afbeelding?' In deze tijd van digitale reproductie en distributie in netwerken staat het museum als plek die niet alleen toegang biedt tot afbeeldingen maar waar deze afbeeldingen ook moeten worden beoordeeld voor steeds grotere uitdagingen. Wat is de feitelijke invloed van het publieke domein en hoe kan dit potentieel vandaag de dag worden verwezenlijkt naast of ondanks de scenario's voor beheer van digitale rechten? Het project bevat onderzoek van Willem Jan Renders over de UNOVIS-academie en de Vitebsk-context. - The Conspired World -Think Tank Strategies. Projectmedewerkers: John Palmesino, Anselm Franke en Eyal Weizmann, Research Architecture Centre, Goldsmiths College, Londen 'De samenzwerende wereld' (The Conspired World) is een aan Marx ontleende titel en beschrijft een wereld waarin bepaalde systemen van kennis, vorm of expertise het mogelijke willen omschrijven. In het project wordt het museum als één zo'n model gezien en wordt verband gelegd met andere 'denktanks' (think tanks) die in Eindhoven en Nederland actief zijn. Het begint met een tamelijk directe verplaatsing van de operationele structuren van het museum, waarna het aanzet tot nadenken over de soorten kennis die door het Van Abbemuseum en met name met betrekking tot de belangrijke El Lissitzky-collectie worden geproduceerd, en hoe dat zich verhoudt tot andere expertenclaves van de twintigste eeuw . Alle foto's: Peter Cox

Homepage