exhibitions

From the collection : Two works from Sol LeWitt

  • Van: 08-12-96 tot: 09-02-97

Collectiepresentatie - Locatie: Vonderweg. - Opmerkingen: Entr'acte 8

Om het tijdelijke gebouw van het Van Abbemuseum toch een beetje het karakter van het oude museum te geven, is besloten om twee werken van Sol LeWitt opnieuw uit te voeren. Het gaat om 'Wall Drawing no. 480, Two asymmetrical pyramids with color ink washes superimposed' en 'Wall Drawing no. 256, white crayon lines and black pencil grid on black wall'. Conceptueel Het werk van Sol LeWitt (Hartford USA 1928) wordt gerekend tot de conceptuele kunst, een kunstrichting waar de betekenis meer ligt in de ideëen dan in de materiële uitwerking ervan. Vanaf ca. 1966 kwam de conceptuele kunst tot bloei. In zijn statements van 1967 en 1969 maakt LeWitt duidelijk dat hij het concept als het meest belangrijke aspect van een kunstwerk beschouwt, los van de uitvoering: eer een kunstenaar werkt op een conceptuele manier betekent het dat de planning en het nemen van beslissingen voorafgaan aan een (eventuele) uitvoering. Hij kan dat theoretisch doen om iets aan te tonen, of intuïtief, op basis van vrijblijvende mentale processen?. Verschillende werken LeWitt's muurtekeningen vallen uiteen in verschillende types: tekeningen met zwarte potloodlijnen en later ook kleurige inkt- of krijtlijnen (zoals Wall Drawing No.256, 1975) en composities met geo- en isometrische vormen (zoals Wall Drawing No.480, 1986). De tekeningen vullen meestal een muur of beslaan zelfs de gehele ruimte

Homepage