exhibitions

Living Archive: Wo stehst Du mit deiner Kunst, Kollege?

  • Van: 27-02-07 tot: 02-09-07

Opmerkingen: Locatie: NB. - Curator: Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek) ; Assistentie Leen Bedaux (stagiaire VU, Amsterdam) ; Vormgeving Ron Eijkman - Collectiepresentatie - Opmerking: Jaar van de tentoonstelling van de tentoonstelling van Michael Asher in de folder is incorrect : 1977 i.p.v. 1979

De titel van deze Living Archive is ontleend aan een schilderij van de Duitse kunstenaar Jörg Immendorff. In dit schilderij zien we een jonge activist (zelfportret van de schilder) bruusk de deur openen van het atelier van een modernistisch schilder zittend voor een leeg doek, terwijl op de achtergrond een protestdemonstratie voorbijtrekt. Dit schilderij roept verschillende vragen op over de positie van de kunstenaar. Is hij een activist die opereert in de maatschappij of trekt hij zich terug in de beschermde, museale omgeving? De titel fungeert als metafoor voor kritische perceptie - voor kunstenaars en musea. Wo stehst Du mit deiner Kunst, Kollege? belicht historische momenten hoe kunstenaars en museumdirecteuren het "zelf-beslissingsrecht op eigen terrein" en "mede-beslissingsrecht op andere gebieden" al dan niet opeisten of verwierpen. Het museum als een podium voor grensverlegging, waarbij beiden hand in hand een progressief standpunt innamen, maar ook tegengestelde opvattingen vertegenwoordigden. Welke weg bewandelde een museumdirecteur om het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen? Hoe ondervraagt een kunstenaar het ingeslagen pad van de directeur of het instituut? Wat gebeurt er wanneer de directeur het museum ziet als een podium voor maatschappelijke discours en een actiegroep uitnodigt? In de zeven zalen van het Living Archive worden confrontaties getoond die zich afspeelden in het Van Abbemuseum en die handelen over steeds andere vormen van positiebepaling. Wo stehst Du mit deiner Kunst, Kollege? neemt de vraagstelling die zich ontwikkelde ten aanzien van het kunstwerk en de opvattingen over institutionele betrokkenheid in de definitie, distributie en de erkenning van kunst tot uitgangspunt. Zijn de pogingen tot instituutskritiek uitsluitend een zaak van progressieve kunstenaars? Of zijn de kunstenaars vooral schatplichtig aan de musea die hen daartoe in staat stellen? Alle foto's: Peter Cox

Homepage