exhibitions

Foyer: Lawrence Weiner : Printed Matter

  • Van: 15-09-06 tot: 25-01-07

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: Foyer. - Curator: Diana Franssen (conservator & hoofd onderzoek). - Uit de lijst werken is een selectie gemaakt - Met documentatie

De affiches en pamfletten van Lawrence Weiner (New York 1942) geven een boeiend overzicht van de veranderingsprocessen die de lay-out in de loop der tijd heeft ondergaan, beginnend met bescheiden getypte pamfletten tot kleurrijke offsetaffiches

Homepage