exhibitions

Plug In #28

  • Bik Van der Pol
  • Van: 02-06-07 tot: 09-11-09

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: NB. - Gastcurator: Bik Van der Pol - Met documentatie

Liesbeth Bik en Jos van der Pol realiseerden de laatste jaren tientallen projecten in binnen- maar vooral ook buitenland. Zij reageren in deze Plug In op het instituut museum als plaats waar informatie of kennis wordt verzameld, bewaard en toegankelijk gemaakt. Een belangrijke uitkomst van dit project is dat het al dan niet beschikbaar zijn van informatie van grote invloed is op ons beeld van verleden, heden en toekomst. Welke informatie wordt in het museum bewaard? Wat stelt het museum daarvan beschikbaar? Hoe gaat de bezoeker daarmee om? Deze vragen worden aan de hand van werken van Bik Van der Pol en van de collectie van het Van Abbemuseum verder uitgelicht. Alle foto's: Peter Cox

Homepage