exhibitions

Library exhibitions: Certain Trees : The Constructed Book, Poem and Object

  • Van: 06-11-07 tot: 04-01-08 verlengd: 18-01-08

Met documentatie - Groepstentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curator: Simon Cutts (Coracle Press) i.s.m. Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek). - Reizende tentoonstelling

De presentatie toont een beeld van de ontwikkeling van het Engelse en Schotse kunstenaarsboek uit de periode 1964-2006. Kunstenaars en dichters legden zich toe op de concrete poëzie, gedichtobjecten, handgedrukte boeken, woordbeelden en projecten in de openbare ruimte. Traditiegetrouw presenteerden zij hun werk en dat van hun geestverwanten in eigen tentoonstellingsruimtes en via de z.g. Small Publishers Press, een verbond tussen kleine alternatieve uitgeverijen. Mooie voorbeelden zijn te zien van het tijdschrift Tarasque en de Coracle Press, van Ian Hamilton Finlay en zijn Wild Hawthorn Press. Met werk van kunstenaars en dichters als David Bellingham, Simon Cutts, Stuart Mills, Thomas & Laurie Clark en vele anderen. Een bindende factor is hun belangstelling voor de interactie tussen object en taal. Daarnaast is er de preoccupatie met natuur en het fenomeen van het 'objet trouvé'. Gevonden teksten, woorden en objecten worden behandeld op een manier die hen volledig transformeert tot iets nieuws. Vaak wordt er gewerkt met landschappelijke thema's, zoals de titel van de tentoonstelling ook al verraadt. Aandacht voor de taal is het meest opvallende kenmerk van de groep dichters en kunstenaars. Concrete poëzie speelt met taal op diverse niveaus. Als een typografisch onderzoek dat ook de betekenis van woorden kan aantasten of versterken. Maar taal kan ook een strategisch middel zijn met gebruikmaking van humor, poëzie en schoonheid. En taal kan gebruikt worden als puur uitdrukkingsmiddel wanneer men zich de opdracht stelt te onderzoeken hoe ver men kan gaan in het representeren van materie door taal. De tentoonstelling werd overgenomen van het Centre des livres d'artistes uit het Franse Saint Yrieix-la-Perche en zal na het Van Abbemuseum nog te zien zijn in het Victoria & Albert Museum te Londen. Foto's: Peter Cox

Homepage