exhibitions

Library exhibitions: Mladen Stilinovic : They spoke to me to you

  • Van: 26-01-08 tot: 29-04-08

Met documentatie - Solotentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curator: Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek)

De bibliotheek presenteert kunstenaarsboeken van Mladen Stilinovic (Belgrado 1947, Pula 2016). De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een van zijn meest fundamentele boeken. Een publicatie bij uitstek, waarin hij de wisselwerking tussen het visuele en het verbale zichtbaar maakt. Stilinovic is geïnteresseerd in de relatie tussen woorden en visuele ingrepen. Ofschoon de vormgeving en het onderliggende concept van zijn kunstenaarsboeken dicht bij de eenvoudige expressievorm van het conceptuele kunstenaarboek ligt, ziet hij zichzelf liever niet geplaatst in die categorie. Hij wil zijn kunst toegankelijk en betaalbaar maken voor een groot publiek. Boeken bieden volgens hem deze mogelijkheid omdat ze eenvoudig te verspreiden zijn, relatief goedkoop te produceren en in hun boodschap op een kernachtige wijze maatschappelijke opvattingen kunnen ventileren. Stilinovic reageert met zijn werk, waarvan de boeken een ondeelbaar geheel uitmaken, vanuit maatschappelijke opvattingen op de samenleving waarin hij verkeert: het hedendaagse Kroatië. Om een beeld te schetsen van de vormentaal die Stilinovic aan de conceptuele kunst heeft ontleend worden ook boeken uit de bibliotheekcollectie getoond. Daarbij is gekozen voor een keuze uit de conceptuele en neo-conceptuele kunstenaarsboeken en de Fluxus van onder andere Stanley Brouwn, Pavel Büchler en Dieter Roth. Alle foto's: Peter Cox

Homepage