exhibitions

Living Archive: Mixed messages

  • Van: 15-04-08 tot: 14-09-08

Opmerkingen: Locatie: NB. - Conservator: Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek)

In zeven zalen worden acht werken uit de collectie van het Van Abbemuseum getoond. Centraal staan de verschillende identiteiten en betekenissen die toegekend worden aan individuele kunstwerken. In het Living Archive - Mixed Messages wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar acht kunstwerken uit de collectie. Naast de verklaring van de voorstelling en de omschrijving van de materiële kenmerken van het werk wordt de wijze waarop en waarom het kunstwerk in de collectie van het Van Abbemuseum is opgenomen zichtbaar gemaakt. Is het werk vaak getoond, reist het voortdurend als bruikleen de wereld rond of is het vrijwel altijd in het depot? Wat zijn de waarden die eraan wordt toegekend vanuit geldende opvattingen, toen en nu? Ieder kunstwerk is ook de uitkomst van sociale, politieke en economische factoren. Het kan bovendien een drager zijn ideologische opvattingen uit die tijd, of van een nationale identiteit. Ook de context waarin het gepresenteerd is, in de thematiek van tentoonstellingen en ten opzichte van andere werken, geeft de bezoeker een andere invalshoek om het werk beter te leren kennen.Alle foto's: Peter Cox

Homepage