exhibitions

Connected Underground

  • Ondergronds verbonden
  • Van: 15-05-08 tot: 24-08-08

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: NB. - Curator: Christiane Berndes (conservator collectie). - Opening: 24-05-08 - Met documentatie

'Over de veranderende betekenissen van enkele gegevenheden. Ik bedoel dan bij voorkeur de niet aan de oppervlakte liggende verschijningsvormen. Daarin ligt voor mij het belang van het amuseren: het ontdoen van de kledingstukken van de muze.' (René Daniëls). Een presentatie gericht op betekenis van leegte in het werk van Daniëls en het werkproces

Homepage