exhibitions

Library exhibitions: Paul Heimbach

  • Van: 24-03-09 tot: 15-05-09

Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curator: Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek) i.s.m.Susanne Padberg, Galerie Druck & Buch te Tübingen. - Opening: 22-03-09. - Toespraken: D. Franssen en Susanne Padberg - Solotentoonstelling - Met documentatie

De Duitse kunstenaar Paul Heimbach (Euskirchen 1946) vervaardigt fragiele kunstenaarsboeken en ingetogen werken op papier waarin hij het seriële onderzoekt. Stringente regels als uitgangspunt leveren seriële structuren met een groot scala aan mogelijke permutaties op. Zo worden op basis van getallenstelsels van binaire nummers horizontale en verticale kleurbanen verbonden. Sequenties en kleurenspectra op transparant papier worden gelaagde systemen met kleine nuances als verschil. Geboorte- en sterftedata worden tot een abstract lijnenspel typerend voor de geportretteerde. De encyclopedische volledigheid die Heimbach in zijn series nastreeft vormt de aantrekkingskracht in zijn werk. Het tot in de perfectie verwerken van alle combinatiemogelijkheden van de enkele elementen maakt zijn boeken en grafiek tot conceptuele en visuele meesterwerken. Alle foto's: Peter Cox

Homepage