exhibitions

Part 4 : The Pilgrim, the Tourist, the Flaneur (and the Worker)

  • Deel 4 : De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker)
  • Van: 26-02-11 tot: 20-08-11

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: OB, NB. - Curator: C. Esche - Met documentatie - Openingstoespraak: Matthijs Rümke (directeur Zuidelijk Toneel)

Een 18 maanden durend programma Play Van Abbe. Het programma is onderverdeeld in vier delen met elk een eigen thema en omvat tentoonstellingen, projecten, performances, lezingen en discussies, geconcentreerd rondom de collectie van het museum. Deel 4 onderzoekt de rol van het publiek en de verwachtingen die het heeft, het plezier van een museumbezoek en hoe deze bezoekerservaring verder verrijkt kan worden. Zijn er nieuwe rollen die het museum met en voor het publiek kan ontwikkelen zodanig dat het museum een echt platform voor uitwisseling en inspiratie wordt? Alle foto's Peter Cox

Homepage