exhibitions

Baltan in de bushalte : De Stijl versus RGB

  • Gespreksavond
  • 07-04-11

Locatie: Bibliotheek Van Abbemuseum en Bushalte Rietveld Stadhuisplein Eindhoven

Sinds 1990 nodigt de Stichting 'De bushalte van Rietveld' jaarlijks iemand uit de kunstwereld uit een project te ontwikkelen voor de Bushalte van Rietveld aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Op donderdag 7 april organiseren Baltan Laboratories en het Van Abbemuseum een gespreksavond rond het project voor de 'bushalte' van Rietveld aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Na een toelichting van het project door de kunstenaars Maurer United en Geert Mul vindt een gesprek plaats tussen architect Bertus Mulder, die in de jaren zestig nauw samenwerkte met Rietveld, en Arie van Rangelrooy, architect en bestuurslid van de stichting 'De bushalte van Rietveld'

Homepage