exhibitions

Vanuit hier - Out of here

  • For Eindhoven : The City as Muse
  • Van: 03-09-11 tot: 08-01-12

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: OB. - Conservator: Anie Fletcher (conservator tentoonstellingen). - Opening: 03-09-2011, Openingstoespraak: Frank Lammers (acteur) - Met documentatie

'For Eindhoven' - The City as Muse toont kunstwerken van internationale kunstenaars in Eindhoven en Noord-Brabant in de afgelopen 30 jaar. De tentoonstelling geeft een overzicht van de werken die door het Van Abbemuseum geïnitieerd en/of in opdracht gegeven zijn en werpt een blik op de stad Eindhoven als artistieke muze, die inspireert tot unieke kunstwerken. Eindhoven geniet vooral erkenning vanwege haar grote technologische intelligentie, een kracht die vaak de rijke diversiteit aan culturele activiteiten overschaduwt. 'For Eindhoven' - the City as Muse onderzoekt hoe kunstenaars beïnvloed zijn door de karaktereigenschappen van de stad als centrum van industriële productie, als brandpunt van innovatieve kennis en expertise of als klassiek voorbeeld van midden 20e eeuwse stadsplanning. En dit zijn nog maar een paar mogelijke vertrekpunten voor de kunstenaar. Gebruikmakend van een rijke geschiedenis van 75 jaar creëert het museum een dialoog tussen internationaal en lokaal. In het centrum van de aandacht staan de werken die exclusief van en over Eindhoven zijn gemaakt. De titel van de tentoonstelling is gebaseerd op het werk Supplemented Standard Edition with Prussian Blue Shelf (for Eindhoven) (1990-1991). Kunstenaar Rodney Graham maakte het werk speciaal voor het museum en benadrukt met de titel de onlosmakelijke verbintenis van het museum met de stad Eindhoven. Het werk is bovendien een reactie op een werk van Donald Judd (Untitled (Progression), 1969). De eigen collectie vormt het startpunt voor 'For Eindhoven' - The City as Muse. Als waren het "citaten"vormen de getoonde werken ingangen tot belangwekkende momenten uit de geschiedenis van de kunst, de stad en het museum. Sommige van deze werken worden in een nieuwe vorm of context opgebouwd. De kunstenaars in de tentoonstelling hebben door de jaren heen de stad vanuit een groot aantal perspectieven benaderd. Enkelen onder hen hebben letterlijk naar een bestaande werkelijkheid gekeken, zoals Stephen Willats die met zijn Inside the Space We have Been Given (1979) en Contained Reality and Hidden Pressure (1979) reageerde op het sociale huisvestingsbeleid van Eindhoven. Anderen vonden in de locatie van het museum en zijn architectuur een bron van inspiratie, zoals Gerard Byrne in zijn video A Thing is a Hole in a Thing that is Not (2010). Hierin brengt hij op filmische wijze de collectie American Minimal Art van het museum in kaart en verkent hoe het wordt geïnstalleerd, onderhouden en getoond in het museum. Enkele grootschalige installaties worden voor het eerst sinds hun oorspronkelijke presentatie weer opgebouwd. Zo zal de architecturale spiraal die Aldo van Eyck ontwierp om het modulaire textielwerk van Joost van Roojen te presenteren (1968-1969) opnieuw te zien zijn. Ook wordt Gerrit van Bakels Eindhoven-aanwezigheidsmachine (1980) - een groot apparaat dat de aarde van zijn geboorteplaats 'verwerkt' - gereconstrueerd. Andere werken zijn opgenomen omdat ze het debat over de rol van het museum op scherp stelden, zoals Read the Masks. Tradition is not Given (2008 - 2009). Deze film van Petra Bauer en Annette Krauss over Zwarte Piet als cultureel fenomeen zorgde enkele jaren geleden voor aardig wat ophef. 'For Eindhoven' - The City as Muse biedt het publiek een eerste of hernieuwde kennismaking met sleutelwerken uit de eigen collectie die direct verbonden zijn met Eindhoven als artistieke basis voor hedendaagse kunst. De tentoonstelling maakt zichtbaar hoe kunst het culturele klimaat uitdaagt en van belang is voor een dieper begrip van onze eigen cultuur. Daarnaast vormen de getoonde werken een unieke collectie van specifieke herinneringen aan de rol die het Van Abbemuseum in de afgelopen 75 jaar heeft ingenomen in de samenleving. Elementen en details van historische projecten en archiefmateriaal van de laatste 75 jaar worden toegevoegd en vormen een rode draad door de hele tentoonstelling. Alle foto's: Peter Cox

Homepage