exhibitions

The Autonomy Project

  • Van: 07-10-11 tot: 09-10-11

Met documentatie - Symposia - Locatie: Auditorium, studio VAM, leszaal en bibliotheek. - Inhoudelijke redactie: Jeroen Boomgaard (Universiteit van Amsterdam/Rietveldacademie) Clare Butcher (University of Cape Town) Charles Esche (Van Abbemuseum) Annie Fletcher (Van Abbemuseum) Thomas Lange (Universität Hildesheim) Sven Lütticken (Vrije Universiteit) Nikos Papastergiadis (University of Melbourne) Gabriëlle Schleijpen (Dutch Art Institue/ArtEZ) Steven ten Thije (Van Abbemuseum/Universität Hildesheim) Autonomy Project Symposium assistenten: Laurie Cluitmans en Arnisa Zeqo The Autonomy Project bestaat uit: Van Abbemuseum, Eindhoven (NL), Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam (NL), Universität Hildesheim, Hildesheim (DL), Platform Moderne Kunst, Amsterdam (NL), Dutch Art Institute - ArtEz, Arnhem (NL), John Moores University, Liverpool (U.K.) en Onomatopee, Eindhoven (NL)

Het Autonomy Project Symposium adresseert de positie van kunst in de samenleving vandaag de dag. Het begrip autonomie is ooit ontstaan om de plaats van kunst in de maatschappij te specificeren, maar is nu een middel geworden om de publieke relevantie ervan onderuit te halen. Dit werd recent zeer duidelijk, toen de Nederlandse neoliberale en populistische regering omvangrijke bezuinigingen op kunst en cultuur aankondigden. Voor deze regering is kunst een privé en geen publieke aangelegenheid. Het onvermogen van de Nederlandse kunstwereld om een effectieve tegencampagne op te zetten, heeft laten zien dat de verwarring wat betreft de publieke aard van een autonome kunst niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit komt. Dit symposium wil de huidige situatie bespreken aan de hand van het werk van filosoof Jacques Rancière. Deze heeft effectief de functie van autonome kunst beschreven binnen het publieke leven. Middels lezingen en workshops verkent het symposium de waardevolle bijdrage van deze denker zowel vanuit een theoretisch als een praktisch perspectief. Programma: 07 oktober 2011 11:00 Introductie 11:15 Peter Osborne 11:45 Ruth Sonderegger 12:30 discussie 13:00 lunch 14.00 Discussie over plaats van kunst in Nederland - o.a. met dr. Kees Vuijk van de Universiteit Utrecht - open voor alle bezoekers van het museum 15:45 koffie (30 min) 16:30 Gerald Raunig 17:00 Maria Gough 18:00 oxygen break 18:30 Tania Bruguera 19:45 drinks 08 oktober 2011 11:00 Introductie 11:15 Thomas Hirschhorn 12:00 Isabell Lorey 12:30 discussie 13:00 lunch 14:00 Workshops (run parallel) option 1: Curating Autonomy option 2: The Autonomy of Criticism 15:45 koffie (30 min) 16:30 Jacques Rancière 18:00 oxygen break 18:30 Adrian Martin 19:45 drinks 09 oktober 2011 11:00 Introduction 11:15 Rossella Biscotti 12:00 Franco Berardi 12:30 discussie 13:00 lunch (1 hour) 14:00 Workshop (2 running parallel) option 1: Translation into a political strategy (positioning autonomy in the public sphere) option 2: Teaching Autonomy 15:45 koffie (30 min) 16:30 Hito Steyerl 17:15 Joost de Bloois 18:00 drinks Inhoudelijke redactie: Jeroen Boomgaard (Universiteit van Amsterdam/Rietveldacademie) Clare Butcher (University of Cape Town) Charles Esche (Van Abbemuseum) Annie Fletcher (Van Abbemuseum) Thomas Lange (Universität Hildesheim) Sven Lütticken (Vrije Universiteit) Nikos Papastergiadis (University of Melbourne) Gabriëlle Schleijpen (Dutch Art Institue/ArtEZ) Steven ten Thije (Van Abbemuseum/Universität Hildesheim) Autonomy Project Symposium assistenten: Laurie Cluitmans en Arnisa Zeqo The Autonomy Project bestaat uit: Van Abbemuseum, Eindhoven (NL), Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam (NL), Universität Hildesheim, Hildesheim (DL), Platform Moderne Kunst, Amsterdam (NL), Dutch Art Institute - ArtEz, Arnhem (NL), John Moores University, Liverpool (U.K.) en Onomatopee, Eindhoven (NL). Programma: 07 oktober 2011 11:00 Introductie 11:15 Peter Osborne 11:45 Ruth Sonderegger 12:30 discussie 13:00 lunch 14.00 Discussie over plaats van kunst in Nederland - o.a. met dr. Kees Vuijk van de Universiteit Utrecht - open voor alle bezoekers van het museum 15:45 koffie (30 min) 16:30 Gerald Raunig 17:00 Maria Gough 18:00 oxygen break 18:30 Tania Bruguera 19:45 drinks 08 oktober 2011 11:00 Introductie 11:15 Thomas Hirschhorn 12:00 Isabell Lorey 12:30 discussie 13:00 lunch 14:00 Workshops (run parallel) option 1: Curating Autonomy option 2: The Autonomy of Criticism 15:45 koffie (30 min) 16:30 Jacques Rancière 18:00 oxygen break 18:30 Adrian Martin 19:45 drinks 09 oktober 2011 11:00 Introduction 11:15 Rossella Biscotti 12:00 Franco Berardi 12:30 discussie 13:00 lunch (1 hour) 14:00 Workshop (2 running parallel) option 1: Translation into a political strategy (positioning autonomy in the public sphere) option 2: Teaching Autonomy 15:45 koffie (30 min) 16:30 Hito Steyerl 17:15 Joost de Bloois

Homepage