exhibitions

35 works of the Van Abbemuseum exhibited in CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux

  • 35 werken van het Van Abbemuseum tentoongesteld in CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux
  • Van: 06-10-11 tot: 12-02-12

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux. - Presentatie in het kader kader van EVENTO, een kunstfestival in de stad Bordeaux samengesteld door de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. - Curators: Charles Esche (directeur) en Galit Eilat (gastconservator). - Ontwerper: Oren Sagiv - Met documentatie

De tentoonstelling toont 35 werken geselecteerd uit recente aankopen van het Van Abbemuseum samen met enkele belangrijke toevoegingen. Strange and Close begint met de ontmoeting tussen CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, Bordeaux (Frankrijk) en Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven; twee provinciale kunstinstellingen met illustere locale geschiedenissen. CAPC heeft het Van Abbemuseum gevraagd zoals ze normaal een kunstenaar uit zou nodigen. Het resultaat is deze tentoonstelling over de beladen maar essentiële onderhandelingen in het hart van de relaties tussen buren - de vreemde en vertrouwde spanning die de nabijheid definieert. Het is een nieuwe versie van de gelijknamige tentoonstelling die deel uitmaakte van Play Van Abbe in het Van Abbemuseum van november 2009 tot maart 2010. De tentoonstelling bevat werken uit de collectie van het Van Abbemuseum van Marjetica Potrc, Dan Peterman, Yael Bartana, Artur Zmijewski, Chto Delat, Daniza Dakic, Harun Farocki, Michal Heiman, Aydan Murtezaoglu, Erzen Shokololi, Akram Zaatari, Nedko Solakov en Hüseyin Alptekin. De tentoonstelling wordt aangevuld met werken van Absalon uit de CAPC collectie en nieuwe werken van de Marokkaanse kunstenaar Ivan Boccara en de Franse kunstenaar Laurent Mareschal, speciaal gemaakt voor deze gelegenheid. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een lezing die de filosoof Homi Bhabha in 2007 in het Van Abbemuseum hield. Voor hem is 'vreemd en vertrouwd' een manier om de essentie van nabuurschap te begrijpen. Als titel van de tentoonstelling geeft het ook een manier om na te denken over de relatie tussen bezoekers en de kunstwerken. Vreemd en vertrouwd is een tentoonstelling waarin kunst, archieven, geschiedenis en toekomstbeelden worden gemengd en hervormd. Het gaat in op de vraag hoe de relaties over de hele wereld en in de stad veranderen door processen van globalisering die onze huidige tijd kenmerken. Welke vijandigheden en competities ontstaan? Hoe reageren kunstenaars wereldwijd? Hoe reflecteren steden op hun geschiedenis en hoe komen ze reine met andere waarden en andere manieren om de wereld te zien?. - Foto's : P. van Duijnhoven

Homepage