exhibitions

Deze sokken niet wit

  • De jaren twintig - de collectie in context
  • Van: 09-06-12 tot : 11-11-12

Opmerkingen: Locatie: Nieuwbouw B1. - Curatoren: Bik Van der Pol (kunstenaarsduo Liesbeth Bik en Jos van der Pol) - Collectiepresentatie - Met documentatie - fotografie: Peter Cox

Deze sokken niet wit is een tentoonstelling met werken uit de collectie van het Van Abbemuseum van voor 1945, met een focus op de periode 1924-1929. De werken uit de collectie worden getoond in de context van tekst - en beeldmateriaal uit de archieven van het Internationale Instituut van Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, films en filmfragmenten, gebruiksvoorwerpen uit die periode, een architectuurwandelroute door een deel van Eindhoven, en er worden verbanden gelegd met een aantal werken van na 1945, eveneens uit de collectie van het Van Abbemuseum. De sokken van Theo van Doesburg waren niet wit, maar 'gris-perle', meldt een Dada-document gericht aan de 'Heren Journalisten', aangetroffen in de collectie van IISG. Deze niet-zo-witte sokken zijn het motto voor deze tentoonstelling. Immers, de wijze waarop informatie tot ons komt, wat bewaard wordt en waarom, is van belang, want dit creëert een beeld van een verleden en een heden. Hoe wordt informatie overgebracht, en op welke manieren kunnen wij het zien? En als wij denken dat wij het weten zien wij het dan ook, ook al wordt het niet direct zo gezegd of getoond? Niet alles is wat het lijkt te zijn of zou moeten zijn. Het samenstellen van een tentoonstelling met werk van voor 1945 kan op deze manier worden begrepen. Deze sokken niet wit concentreert zich op de periode 1924-1929, maar waaiert uit want tijdsgeest staat nooit op zichzelf. Dit is geen witte was. Een min of meer toevallig bijeengekomen collectie van werken markeert nog geen kunstgeschiedenis of geschiedenis, maar misschien is het wel mogelijk de periode tot leven te brengen met behulp van kunstvoorwerpen geplaatst in samenhang met ander beeldmateriaal, om zo tot inzichten te komen over de tijd waarin wij nu leven. Cruciale vragen bij de samenstelling van deze tentoonstelling waren: wat speelde er maatschappelijk en wat speelde er in de kunst uit die periode, de 'roaring twenties'? Dit was de tijd van de paradoxen en extremen. De Weimar Republiek beleefde in deze periode na extreme inflatie haar hoogtepunt, en tegelijkertijd was er een enorme toename van culturele conflicten en maatschappelijke polarisatie, met als gevolg verwarring, angst en een nationalisme. Het was de tijd van grote maatschappelijke, wetenschappelijke en filosofische doorbraken, emancipatie en vrouwenkiesrecht, nieuwe uitvindingen zoals radio, televisie en film, een enorme bloei van de media, maar ook extreem fundamentalisme, euforische speculatie en consumentisme tegenover massawerkeloosheid, bankencrises, oververhitte beurzen, en uiteindelijk de beurskrach in 1929. Nu, vandaag, is de wereld waarin wij leven, en vooral dit deel van de wereld (Europa) dat wij zo goed denken te kennen, met grote vaart en voortvarendheid aan het veranderen. De transformatie van sociaaldemocratie naar een globaal neoliberaal kapitalisme, en de daarmee gepaard gaande hevige privatisering van voorheen publiek bezit leidt tot een verlies van de openbare ruimte in de breedste zin van haar betekenis: zij betreft onze publieke instituten, infrastructuur, de manier waarop het publiek wordt geïnformeerd en geregeerd, en op welke wijze de burger kan deelnemen een de vorming van de samenleving. De huidige strijd over de definitie en praktijk van onze democratie is symptomatisch voor deze dramatische veranderingen in het openbare leven. Het is daarom productief om na te denken wat deze veranderingen betekenen voor de verschillende groepen in onze samenleving en wat de gevolgen zijn voor de aard van de gedeelde ruimte. De huidige crisissfeer roept herinneringen op aan de periode 1924-1929. Deze sokken niet wit wil niet bewijzen dat toen en nu hetzelfde zijn, maar wil wel met de collectie van het museum als werkkapitaal, onderzoeken of er verbanden zijn te leggen met vandaag, en of we aan de hand daarvan kunnen speculeren over wat we vandaag ervaren in onze samenleving, en waar we naar toe gaan. Vanaf zaterdag 9 juni staat een deel van de collectie van het Van Abbemuseum centraal in de tentoonstelling Deze sokken niet wit, samengesteld door het kunstenaarsduo Bik Van der Pol. - Foto: Dada pamflet, 1924 (Collectie IISG)

Homepage