exhibitions

De verlanglijst van mr. E.L.L. de Wilde : Directeur 1946-1963

  • Van: 25-01-13 tot: 05-05-13

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: NB-B3. - Curator: Diana Franssen (conservator en hoofd onderzoek)

Het schema van De Wilde uit 1949 lijkt op een verlanglijst, maar is gebruikt als gereedschap om de ontwikkelingen binnen de moderne kunst inzichtelijk te maken en zo de gemeenteraad in te wijden in de eerste uitgangspunten van zijn toekomstige verzameling. Dit schema werd vergezeld door een inmiddels fameuze rede voor de gemeenteraad op 23 februari 1949. De toespraak had een politiek doel: de gemeenteraad moest ervan doordrongen worden dat de positionering van het museum een nieuw beleid en financiële offers vereisten. In de daarop volgende rede uit 1951 zou De Wilde verder gaan en pleiten voor internationalisering van de collectie en het expressionisme als specialisatie kiezen. Ook bij die rede werd de tactiek van een aanschouwelijk schema toegepast. De periode waarin De Wilde werkte in Eindhoven - de wederopbouw - bestempelde hij als een tijd van optimisme, vitaliteit en avontuur. De grote kunstenaars uit de eerste helft van onze eeuw - de klassiek-modernen - waren nog present en de jongeren - de eigentijds avant-garde - waren in volle ontwikkeling. De Wilde heeft een deel van de verlanglijst kunnen verwezenlijken in zijn zogenoemde 'basiscollectie'. Het betreft een respectabel aantal klassiek-moderne meesterwerken van hoge kwaliteit, waaronder schilderijen van Picasso, Delaunay, Mondriaan en Kokoschka. Op het moment dat de basiscollectie haar contouren vertoonde, richtte de Wilde zijn aandacht op een 'overgangsgroep' tussen de basiscollectie en de hedendaagse kunst, met werken van onder andere Léger, Beckmann, Miró en Ernst

Homepage