exhibitions

Qiuzhuang project - een 'verspreid museum' project

  • Project van kunstenaar Li Mu, het Van Abbemuseum en ArtHub Asia
  • Van: 00-02-13 tot: 00-07-13

Solotentoonstelling - Extra Muros : Van Abbe buiten de muren. - Opmerking: locatie : Quizhuang in China

De afgelopen maanden heeft de Chinese kunstenaar Li Mu (Qiuzhuang, 1974) in zijn geboortedorp Quizhuang in China een kunstproject ontwikkeld met de collectie van het Van Abbemuseum. Quizhuang ligt ongeveer 800 kilometer ten zuiden van Beijing en is een klein dorp met ongeveer 1.000 inwoners. Li Mu en het Van Abbemuseum leerden elkaar kennen tijdens de Wereldtentoonstelling in Sjanghai in 2010. Li Mu nam deel aan het Eindhoven - Sjanghai uitwisselingsproject Double Infinity georganiseerd in samenwerking met ArtHub Asia, een artistieke organisatie die in Azië en de rest van de wereld actief is. Sindsdien is de kunstenaar betrokken gebleven bij het museum en hij bracht in 2011 een bezoek aan Eindhoven. Na dit bezoek stelde Mu voor om werken uit de collectie van het museum naar de mensen van Quixhuang te brengen. Het idee ontwikkelde zich gestaag en toen de uitdagingen met betrekking tot transport en verzekering duidelijk waren, hebben het museum en de kunstenaar de mogelijkheid bekeken om kopieën te maken van een aantal werken en deze in het dorp te tonen. In februari 2013 werd het eerste concrete resultaat zichtbaar: de opening van een bibliotheek. Kort daarna werden kopieën van Sol LeWitt's Untitled (Wall Structure) (1972) opgehangen in het dorp. Nu maakt Mu ook kopieën van werken van Dan Flavin, Richard Long, Andy Warhol, Daniel Buren, Carl Andre en John Körmeling en worden de komende maanden video's van Ulay & Abramovic getoond. Met het Qiuzhuang project wil Li Mu zijn familie en kennissen uitleggen wat hij doet en wat kunst de mensen in zijn geboortedorp kan brengen. Klassiek moderne werken hebben wellicht een grote afstand tot de ervaring van dit nieuwe kunstpubliek. Mu bekijkt hoe zij er op reageren en wat er gebeurt met de werken in deze nieuwe omgeving. Blijven ze kunst zoals wij het kennen of nemen ze nieuwe mogelijkheden en waarden aan? Mu vertelt: "Ik geloof sterk in de kracht van cultuur. Ik hoop dat via de kunst, mijn dorpsgenoten de wereld daarbuiten en andere mensen, levensstijlen en waarden beter gaan begrijpen." Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum: "Toen ik Li Mu ontmoette, was ik overweldigd door zijn passie voor de mogelijkheden om via kunst verwachtingen te veranderen. Wij kunnen onze kennis en toegang tot de kunstwerken aanbieden, terwijl Mu de kennis van zijn thuissituatie kan bieden en een gevoel van hoe deze westerse werken ontvangen kunnen worden. Het is voor ons onderdeel van een bredere ontwikkeling waarin een typisch moderne kunstcollectie in het reine probeert te komen met de sociale en culturele veranderingen die om ons heen plaatsvinden. Ik denk dat we hiermee ook de mogelijkheden van de werken in onze collectie uitbreiden en leren hoe we een verbinding kunnen leggen met hedendaagse ontwikkelingen. Davide Quadrio van Arthub Asia zegt: "Ondanks het feit dat de aandacht van de internationale kunstwereld nog steeds voornamelijk gericht is op Beijing of de grotere steden in China, wil Arthub Asia juist ook met onverwachte projecten de communicatie via kunst bevorderen. Wij vinden Li Mu een geweldig voorbeeld van een kunstenaar die zoekt naar manieren om verbinding te zoeken met zijn plaats van herkomst en zijn werk hier terug te laten keren." Mu wil ook de geschiedenis van zijn dorp verkennen. Deze is nogal vaag en er is geen documentatie van voor 1900 terug te vinden. De geschiedenis is nooit schriftelijk vastgelegd, simpelweg omdat niemand ooit iets gaf om de geschiedenis dan wel de toekomst. Nu het leven op het Chinese platteland verandert, wil Mu de geschiedenis van zijn geboortedorp terugvinden. Door het in de bibliotheek beschikbaar te maken, hoopt hij nieuwe manieren van denken te stimuleren bij de mensen. In februari 2013 werd de bibliotheek geopend. De bibliotheek is een publieke ruimte die de dorpelingen met de buitenwereld verbindt en een wederzijds begrip helpt op te bouwen. Via de bibliotheek wil Mu zijn kennis en ervaring geleidelijk verspreiden zodat zijn dorpsgenoten hem, en de volgende stappen in zijn project, gaan begrijpen. De bibliotheek is elk weekend gratis toegankelijk voor iedereen. Mu's gepensioneerde basisschoolleraar, aangesteld als bibliothecaris, organiseert regelmatig activiteiten, waaronder vertoningen van kunstfilms en -documentaires. Aangezien de dorpelingen geen ervaring hebben met bibliotheken en kunst was het in eerste instantie vreemd voor hen, maar ze raken eraan gewend en de kinderen lijken er dol op te zijn. Net als in het FREE SOL LEWITT project, geïnitieerd door SUPERFLEX in 2010 in het Van Abbemuseum, heeft Mu kopieën gemaakt van het werk Untitled (Wall Structure) (1972) van Sol LeWitt. Deze kopieën zijn verspreid onder de mensen in het dorp en hebben een functie gekregen in hun dagelijkse leven. Een inwoner van Quizhuang met Sol LeWitt's Untitled (Wall Structure) (1972) . Foto met dank aan de kunstenaar. Op de muren langs wegen in het dorp heeft Mu Sol LeWitt's Wall Drawing geschilderd. Met bladeren en takken heeft hij Richard Long's Wood Circle (1977) gekopieerd op een openbare plek in het dorp. Met deze alledaagse materialen wil Mu dit werk 'terug laten keren' van een museumruimte naar de natuur. Ulay en Abramovic's performance video wordt getoond in een kruidenierszaak in het dorp, een plek waar mensen samenkomen. Het project loopt tot en met juli 2013 en de bibliotheek blijft permanent in het dorp. Li Mu werd in 1974 geboren in Qiuzhuang in de provincie Jiangsu in China. Hij is in 1995 afgestudeerd aan de Suzhou Academy of Art and Design en in 2001 aan de Academy of Art of Tsinghua University in Beijing. Hij heeft deelgenomen aan verschillende groepstentoonstellingen in China en had een solotentoonstelling in het Zendai Museum of Modern Art in Sjanghai. Eerder werkte Mu vooral met video en fotografie, maar de laatste twee jaar is hij een andere richting ingeslagen, een die niet gemakkelijk gecategoriseerd kan worden. Veel van zijn recente werken zijn procesgeoriënteerde acties die moeilijk te onderscheiden zijn van de rest van zijn dagelijkse activiteiten. Deze ideeën en acties worden op verschillende manieren gepresenteerd: als documentatieonderwerpen, zeer gedetailleerde tekeningen in tijdschriften, foto's en verslagen op zijn blog

Homepage