exhibitions

Library exhibitions: The Metamorphosis

  • 25 jaar Russische kunstenaarsboeken uit de LS Collectie Van Abbemuseum, (1989-2013) = 25 years of Russian artist books from the LS Collection Van Abbemuseum, (1989-2013)
  • Van: 13-05-14 tot: 31-07-14

Groepstentoonstelling - Opmerkingen: Locatie: Bibliotheek. - Curatoren: Albert Lemmens en Serge Stommels (LS Collectie, Nijmegen). - Projectleiders VAM: Willem-Jan Renders (conservator Russische kunst) en Jantine Claus (assistent Charles Esche). - Opening: 11 mei 2014, 15.00 uur door Serge Stommels

In de loop van 25 jaren hebben zich in de LS Collectie een aantal zwaartepunten ontwikkeld, waaronder het kunstenaarsboek. De tentoonstelling De metamorfose zet de wisselwerking tussen genres in de boekkunst centraal en onderzoekt hoe Russische kunstenaars de afgelopen 25 jaar zijn omgegaan met het boek. De keuze uit de LS collectie die in deze tentoonstelling getoond wordt, laat een voorliefde zien voor de artisanale kwaliteit in de afwerking van de boekwerken. Daarnaast hebben sommige projecten een experimenteel karakter waarbij aan de klassieke functie van het boek wordt getornd. Een andere factor is de belangstelling van de Russische kunstenaars voor de interactie tussen object en taal

Homepage