exhibitions

Foyer: Staging the message

  • The open work of Jan van Toorn
  • Van: 27-09-14 tot: 18-01-15 verlengd: 29-03-2015

Solotentoonstelling - Met documentatie - Opmerkingen: Locatie: NB foyer en gang bij Oog (C0 00). - Conservatoren: Diana Franssen en Els Kuijpers i.s.m. Jan van Toorn. - Opening: 27-09-14, 15.00 uur

Staging the message - The open work of Jan van Toorn is een hommage aan de Nederlandse grafisch ontwerper, designtheoreticus en tentoonstellingsvormgever Jan van Toorn (1932). De tentoonstelling laat het werkproces zien dat ten grondslag ligt aan zijn oeuvre. Dit gebeurt niet op een traditionele chronologische wijze, maar als visuele reis vol associaties, historische gebeurtenissen en beeldverslagen. De presentatie gaat in op zijn onorthodoxe denkwijze waarmee Van Toorn kritische noten plaatst bij het vak van grafisch vormgever. Zijn werk wordt gevoed door een sterke sociale bewogenheid. Het zijn dialogen over het publieke belang van kritisch onderzoek naar visuele media. Wat zie je? Waarom zie je dat zo? Is het manipulatie of werkelijkheid? Jan van Toorn, dit jaar genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, maakte ook lange tijd baanbrekende ontwerpen voor het Van Abbemuseum

Homepage