exhibitions

Oog: Onno Dirker

  • Voltaire : Een onderzoek naar tijd en ruimte
  • Van: 21-03-16 tot: 11-09-16

Solotentoonstelling. - Opmerkingen: Locatie: Oog. - Coördinator: Inge Borsje. - Curator: Steven ten Thije (conservator collectie). - Finissage: 04-09-16

Voltaire is een onderzoek naar tijd en ruimte dat zich gedurende een periode van zes maanden ontvouwt. Het begint met de lege ruimte van Het Oog, vervolgens wordt er slechts één element toegevoegd; een metronoom die het ritme en het verstrijken van de tijd bepaalt. In de loop van het project organiseert Onno Dirker een reeks van ingrepen en verstoringen waardoor ritme en tempo van de ruimte veranderen. Het ontstaan van het werk is continu, zonder onderbreking en nooit afgerond. De kunstenaar ziet Voltaire als een allegorie van "de periferie van de vrijheid", een verhandeling over orde en wanorde, over wrijving en troost

Homepage