exhibitions

Van Abbemuseum Vitrine

  • Selectie Sander van Doorn bij Van der Valk Hotel Eindhoven
  • Van: 08-06-19 tot: 09-10-19

Opmerkingen: Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven. - Gastcurator: Sander van Doorn. - Opening: 04-07-2019 - Extra Muros : Van Abbe buiten de muren - Collectiepresentatie

De ruim 3.000 hedendaagse kunstwerken van het Van Abbemuseum vormen de collectie van de stad Eindhoven. Het zijn kunstwerken die het verdienen gezien te worden, en soms duiken ze op onverwachte plekken op. In een vitrine bij Van der Valk Hotel Eindhoven, ontworpen en gemaakt door Piet Hein Eek, wordt een deel van de collectie van het museum getoond. Deze vitrine, een glazen kar, heeft een centrale positie in de entreehal van het hotel. Er zijn regelmatig wisselende exposities te zien waarbij prominente mensen uit Eindhoven en de regio een keuze maken uit de collectie van het museum. De vitrine met de keuze van de vierde gastcurator, Sander van Doorn is vanaf zaterdag 8 juni te zien. De keuze van Sander van Doorn heeft alles te maken met zijn passie voor muziek. De gekozen werken hebben muziek als thema of doen hem denken aan aspecten uit zijn leven als DJ. Hij koos onder meer voor het werk Grammofoon van René Daniëls. "Voor mij is het daar allemaal mee begonnen", aldus Van Doorn. Een werk van John Körmeling met de tekst 'klap klap klap' doet hem denken aan het applaus dat hij na zijn optredens over heel de wereld ontvangt, en Structuur XXXVII van Peter Struycken aan de vliegtuigen waarin hij voor zijn werk vele uren doorbrengt

Homepage